Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Zmiany w SN niekonstytucyjne

Zmiany w SN niekonstytucyjne

U c h w a ł a Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2018 r.: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, działając na podstawie art. 17§1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko co do oceny zmian wprowadzonych w ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości

stwierdza,że:
1. ustawowe skrócenie kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest niezgodne z art. 183 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
2. ustawowe obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku urzędujących obecnie Sędziów Sądu Najwyższego jest niezgodne z art. 180 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany wprowadzone ustawami uchwalonymi przez Parlament po wejściu w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym nie usuwają wskazanych, a także innych naruszeń Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sygnalizowanych w dotychczasowych uchwałach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.
Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w dniu dzisiejszym zostało odroczone do dnia 28 czerwca 2018 r.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …