Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zmiany w statystyce resortowej

Zmiany w statystyce resortowej

W roku 2013 w statystyce wymiaru sprawiedliwości sukcesywnie następują znaczące zmiany. Są one w szczególny sposób ukierunkowane na zniwelowanie pracochłonności respondentów Ministerstwa Sprawiedliwości związanej z przygotowywaniem i przekazywaniem danych statystycznych przez pracowników sądowych, ale także zmiany ….związane z analizą, wizualizacją i udostępnianiem pozyskanych informacji. W pierwszym kwartale 2013 roku dane statystyczne były pozyskiwane z sądów powszechnych za pośrednictwem trzech, dublujących się systemów: systemu MS-stat (plików sprawozdań przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej), plików MS Excel (tabele dotyczące etatyzacji), a także za pośrednictwem aplikacji statystycznej AS SAP realizowanej w ramach wdrażanego Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK).
Stopniowo następowała redukcja obowiązków sprawozdawczych. W pierwszej kolejności zdjęto z sądów obowiązek przesyłania do Ministerstwa Sprawiedliwości danych o obsadach (pliki MS Excel), następnie zakończono współpracę z firmą zewnętrzną, która świadczyła usługi programistyczne związane z tworzeniem dedykowanego oprogramowania na potrzeby zbierania danych z sądów powszechnych (MS-stat).
Obecnie dane statystyczne zbierane są jedynie poprzez aplikację statystyczną AS SAP w pełni obsługiwaną i administrowaną przez pracowników Departamentu Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. W celu przekazania sądom informacji zwrotnej o wynikach pozyskanych za pośrednictwem sprawozdawczości statystycznej został uruchomiony portal NetWeaver, na którym są publikowane raporty wskaźnikowe prezentujące w sposób transparentny wyniki uzyskiwane przez poszczególne sądy. W trakcie uruchamiania są dodatkowe funkcjonalności portalu polegające na możliwości generowania przez upoważnione osoby własnych raportów.
Etapowo są wprowadzane dodatkowe udogodnienia. W ostatnich dniach zostało uruchomione forum dyskusyjne dla kluczowych użytkowników aplikacji statystycznej AS SAP. W związku z realizacją zadań związanych z otwarciem się wymiaru sprawiedliwości na społeczeństwo, a przez to na kontrolę i ocenę społeczną, został uruchomiony portal informacyjny ? Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS). Ułatwia on odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym dostęp do informacji statystycznej o działalności wymiaru sprawiedliwości, również na tle innych państw.
Poza opisanymi powyżej działaniami zapoczątkowane zostały prace związane z audytem sprawozdawczości statystycznej ? weryfikacją zawartości sprawozdań statystycznych, a także prace projektowo-wdrożeniowe polegające na wdrożeniu systemu .
Statystyka Wymiaru Sprawiedliwości (SWS SAP), który docelowo będzie zasilany danymi statystycznymi z będącej w fazie projektowo-wdrożeniowej ogólnopolskiej Centralnej Aplikacji Systemowej Użytkowników Sądowych (CASUS). Zasilenie systemu SWS SAP danymi z systemu CASUS pozwoli na pełną redukcję obowiązków sprawozdawczych w sądownictwie z uwagi na automatyczne pobieranie danych statystycznych z merytorycznego systemu dziedzinowego, bez konieczności angażowania pracowników sądów w sprawozdawczość statystyczną.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …