Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / ZUS coraz powolniejszy

ZUS coraz powolniejszy

Rzecznik Praw Obywatelskich, nawiązując do prowadzonego w tym roku przeglądu systemu emerytalnego, zwrócił uwagę na problem przedłużających się postępowań w sprawach o przyznanie zasiłku chorobowego dla kobiet ciężarnych, zasiłku macierzyńskiego oraz innych świadczeń, które pozostają w gestii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Długi czas
oczekiwania na wydanie decyzji niesie dotkliwe skutki dla osób oczekujących na przyznanie świadczenia. Zdarza się, że ubezpieczeni zostają pozbawieni środków do życia do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego przez organ rentowy. Rzecznik podkreślił, że jeśli spełnione są warunki pozwalające na ustalenie prawa do świadczenia, zasadą powinno być jak najszybsze wydanie decyzji.
Rzecznik zwrócił się z prośbą o uwzględnienie niniejszego problemu podczas oceny obowiązujących rozwiązań systemowych.

Sprawdź także

Orlen grozi wolności słowa

Zakup przez PKN Orlen prywatnego koncernu medialnego Polska Press rodzi wiele zagrożeń Trudno się spodziewać, …