Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Zwalczanie handlu ludźmi

Zwalczanie handlu ludźmi

Instytut Spraw Publicznych oraz Biuro Rady Europy w Warszawie zorganizowały konferencję ?Jak skuteczniej walczyć z handlem ludźmi? ? współpraca międzynarodowa, rola państwa i organizacji pozarządowych? Celem konferencji była dyskusja nad wypracowaniem jeszcze skuteczniejszych metod walki z handlem ludźmi. Pierwszy panel poświęcony był roli państwa …
…oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zwalczaniu zjawiska handlu ludźmi. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę zwiększania świadomości społecznej oraz szkolenia wszystkich służb zaangażowanych w walkę ze zjawiskiem.
Drugi panel dyskusyjny poświęcony był problemowi postrzegania zjawiska handlu ludźmi i współpracy międzynarodowej.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …