Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Prawo w instytucjach kultury

Prawo w instytucjach kultury

W Krakowie 15 listopada odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja ?Prawo w działalności instytucji kultury ? jak działać zgodnie z prawem i nie zwariować?. Podczas Konferencji poruszone będą najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, prawa reklamy, podatków w kulturze Rok 2011 to rok wielu zmian w prawie. Niektóre z nich mają charakter rewolucyjny jak np. ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej. Ale to nie wszystko bo znowelizowano szereg przepisów m.in. prawo pracy, prawo autorskie, prawo zamówień publicznych, wprowadzono wiele zmian do ustawy o partnerstwie prywatno ? publicznym oraz uchwalono Kodeks Sponsoringu Kultury. To wszystko sprawia, że koniecznym jest przestrzeganie znowelizowanych regulacji prawnych. A w prawie nic nie jest oczywiste!
Zamówienia publiczne w instytucji kultury ?specyfika prac twórczych i artystycznych. Czas pracy w kulturze ? święta i dni wolne, system pracy podstawowy, zrównoważony, nienormowany czas pracy ? czyli co wybrać by działać legalnie? Jak to naprawdę jest z VAT-em w instytucjach kultury? E- kultura czyli aspekt prawny kultury on-line (rozpowszechnianie wizerunków w sieci, prawa autorskie na stronach WWW, Facebook, Twitter itp. a prawo)- co jest legalne, a co nielegalne? Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich ? czy pójdę do więzienia? Jak rozliczać podatki w instytucji kultury ? czy są jakieś zwolnienia podatkowe? Jakie są ?kruczki prawne?, które można wykorzystać w pracy w instytucji kultury?
Chcesz poznać odpowiedzi na te pytania? Zapraszamy na jedyną w Polsce Konferencję poświęconą w całości prawo w kulturze. Tego jeszcze nie było ? w jednym czasie, w jednym miejscu dowiesz się wszystkiego o prawnych aspektach funkcjonowania ośrodka kultury. Podczas Konferencji poruszone będą najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, prawa reklamy, podatków w kulturze.
Nasi prelegenci to praktyce ? obsługują instytucje kultury, pracują w działach zamówień publicznych, PRAWA ZAMóWIEŃ PUBLICZNYCH w cyberprzestrzeni m.in. kwestie związane z cyber-przestępstwami, dozwolonym użytkiem publicznym, zabezpieczeniem i przetwarzaniem dowodów elektronicznych oraz oceną dowodów w postępowaniu karnym. Konferencja ma wymiar praktyczny ? wszyscy prelegenci, z autopsji, znają problemy związane z zagadnieniami cyber-prawa.Wiecej na: www.wirtualnakultura.pl
?Prawo w działalności instytucji kultury ? jak działać zgodnie z prawem i nie zwariować?
PROGRAM:
10.00 Zamówienia publiczne w instytucji kultury; Instytucje kultury i ich specyfika w kontekście zamówień publicznych; Prace artystyczne i twórcze ? zamówienia z wolnej ręki; Usługi kulturalne i ich nie priorytetowość w zamówieniach publicznych ? uproszczone procedury, udogodnienia procedury, zagrożenia i niebezpieczeństwa; Prace projektowe i procedura konkursowa; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kulturze ? step by step; Umowy w zamówieniach publicznych ? na co zwracać uwagę
11.00 E- kultura czyli prawo w Internecie w kontekście instytucji kultury; Utwór i jego ochrona w cyberprzestrzeni; Portale społecznościowe a rozpowszechnianie wizerunków w sieci; Biblioteka wirtualna ? jak działać legalnie; Skanowanie treści w instytucjach oświatowych i edukacyjnych; Strona WWW jako prasa?; Dozwolony użytek on-line w służbie kultury ? omówienie ?kruczków prawnych?, które można wykorzystać w codziennej pracy Mec. Monika Brzozowska
12.00 Lunch
13.00 Gospodarka finansowa w kulturze – przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych; Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych – zasady i zakres; Podmioty ponoszące odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny ? kto, za co i na jakich zasadach odpowiada; Kompetencje nadzorcze ? nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej; Naruszenie dyscypliny o najczęściej popełniane błędy 13.30 Podatki w instytucji kultury; Przychody i koszty instytucji kultury; Podatek dochodowy w kulturze; Podatek VAT; Zwolnienia i ulgi podatkowe dla instytucji kultury; Podatek w zakresie reklamy i sponsoringu ? jak to wszystko rozliczyć?
14.45 Przerwa kawowa
15.00 Prawo pracy i czas pracy w instytucji kultury; Zasady wynagradzania pracowników kultury; Pracownik kultury ? stały etat czy outsouring?; Kodeks pracy i jego zastosowanie dla pracowników instytucji kultury; Czas pracy pracowników instytucji kultury po nowelizacji w 2011; Prawa autorskie ?kulturalnych? pracowników
16.30 Organizacja imprezy masowej ? o czym trzeba pamiętać?; Obowiązki Organizatora imprezy; Służby porządkowe publiczne a służby Organizatora; Zezwolenia na imprezę masowa ? powody odmowy wydania; Regulamin imprezy masowej; O czym warto pamiętać? Na co zwrócić uwagę przy organizacji imprezy masowej?
17.30 Podsumowanie Konferencji ? Mec. Monika Brzozowska, Mec. Jerzy Pasieka.
Zakończenie Konferencji, rozdanie certyfikatów.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …