Strona główna / Aktualności / 1 procent z PIT jawniejszy

1 procent z PIT jawniejszy

Reguluje to m.in. nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, która weszła w życie 9 listopada 2015 r. Zgodnie z ustawą organizacje pożytku publicznego będą musiały informować odbiorców, że takie działania promocyjne są finansowane lub współfinansowane ze środków pochodzących z 1 proc. PIT.
Zebrane pieniądze będą musiały być przekazane wyłącznie organizacjom znajdującym się w wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nowelizacja przewiduje też utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Trafią do niego m.in. środki z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wydane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego.
Ponadto zgodnie z ustawą, programy komputerowe umożliwiające wypełnienie PIT będą zawierały wyraźną informację o tym, czy umożliwiają swobodny wybór organizacji, na rzecz której będzie przeznaczony 1 proc. podatku. Nowelizacja rozszerza też definicję działalności pożytku publicznego m.in. o działalność na rzecz integracji cudzoziemców oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nowe przepisy dotyczą też regrantingu, czyli przekazywania przez organizacje pozarządowe dotacji innym podmiotom na realizację zadania publicznego.
Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 5 sierpnia 2015 r., a prezydent podpisał ją 25 sierpnia br. Dz.U. 2015 poz. 1339

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …