Finansowanie pomostowe

Stulecie naszej Palestry

W sobotę, 23 listopada 2019 r.z odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 16.00 w Auli UAM przy ulicy Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Budynek zostanie podświetlony na zielono – w kolorze Adwokaturywydarzeń.

PROGRAM OBCHODÓW:

16.00-16.05 wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie Hymnu Narodowego i przywitanie gości przez prowadzących adw. Monikę Małecką – Mroziewską oraz adw. dr Wojciecha Kubiaka

16.05 – 16.25 otwarcie Obchodów 100-lecia WIA i wystąpienie Dziekana ORA w Poznaniu adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego

16.25 – 16.40 projekcja filmu z okazji 100 – lecia WIA „Wielkopolska czyli jaka?”

16.40 – 16.45 przemowa Prezydenta Miasta Poznania p. Jacka Jaśkowiaka

16.45 – 16.55 przemowa Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli

16.55 – 17.20 wykład prof. dr hab. Sławomiry Wronkowskiej – Jaśkiewicz, temat: „Adwokat wobec Konstytucji”

17.20 – 17.25 przemowa dr. Thomasa Remmers – Rechtsanwalt und Notar, Präsident der Rechtsanwaltskammer Celle und Vizepräsident der Bundesrechtsanwaltskammer in Deutschland

17.25 – 17.30 przedstawienie książki wydanej przez Ośrodek Badawczy Adwokatury nakładem Wydawnictwa „Palestry” z okazji 100-lecia WIA przez Prezesa OBA adw. Andrzeja Zwarę, adw. Cezarego Nowakowskiego oraz adw. dr Tomasza Zińskiego

17.30 – 17.40 wręczenie odznaczeń „Adwokatura Zasłużonym” oraz wystąpienie przedstawiciela odznaczonych adw. dr Ireneusza Adamczaka

17.50 – 18.15 przerwa kawowa

18.15 – 20.15 Koncert Filharmonii Dowcipu Andrzeja Malickiego pt.: „Co tu jest grane?”

20.15 zakończenie oficjalnej części uroczystości 100 – lecia WIA

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …