Strona główna / Aktualności / 100-lecie Służby Więziennej

100-lecie Służby Więziennej

I Międzynarodowa Konferencja Szefów Służb Penitencjarnych Krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, poświęconej najistotniejszym problemom współczesnego więziennictwa, dodbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2017 r. w Warszawie. Centralne Obchody Święta Służby Więziennej odbędą sie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Warszawie 30 czerwca 2017r., inaugurując obchody 100-lecia formacji w strukturach bezpieczeństwa państwa. WYDARZENIE BEZ PRECEDENSU Po raz pierwszy w historii europejskiego więziennictwa, w zorganizowanej przez stronę polską międzynarodowej konferencji wezmą udział przedstawiciele 20 krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Stanów Zjednoczonych. Omawiać będą najistotniejsze problemy dotyczące ochrony społeczeństw przed sprawcami przestępstw, bezpieczeństwa w więzieniach, resocjalizacji i profesjonalizacji kadry penitencjarnej.
Polska Służba Więzienna zaprezentuje między innymi rozwiązania w zakresie zatrudniania skazanych, nauczania, terapii, profilaktyki mającej na celu zapobieganie przestępczości. Będzie to wydarzenie bez precedensu. Służba Więzienna, trzecia pierwszy raz obchodzi swe święto w miejscu tak szczególnym dla każdego Polaka, jak Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz państwowych, szefowie służb mundurowych oraz penitencjarnych z Europy i USA.
PROMOCJA OFICERóW
264 funkcjonariuszy dostąpi zaszczytu promowania na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej, 98 funkcjonariuszy zostanie awansowanych na wyższe stopnie służbowe, 35 osób (w tym pięć pośmiertnie) będzie uhonorowanych odznaką ?Za zasługi w pracy penitencjarnej?, przyznaną przez Ministra Sprawiedliwości.
UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
W piątek 30 czerwca 2017 roku, o godz. 12.00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, rozpoczną się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej. W trakcie uroczystości z udziałem władz państwowych, szefów służb mundurowych w Polsce i szefów służb penitencjarnych Europy i Stanów Zjednoczonych, wręczone zostaną funkcjonariuszom Służby Więziennej odznaczenia państwowe, odznaki resortowe oraz akty awansowe na wyższe stopnie służbowe. Odbędzie się promocja na pierwszy stopień oficerski 264 funkcjonariuszy, absolwentów szkolenia zawodowego. Uroczystości zakończy złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza i uroczysta defilada pododdziałów Służby Więziennej.
Po raz pierwszy w historii formacja obchodzić będzie swe święto w takim miejscu i w takim wymiarze. Służba Więzienna to trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w Polsce. Jej funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem obywateli, chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Każdego dnia z determinacją i poświęceniem realizują trudne zadania służbowe.

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …