Strona główna / Aktualności / 14 mln euro dla sądów

14 mln euro dla sądów

Ministerstwo Sprawiedliwości uczestniczy w pracach nad uruchomieniem nowej perspektywy Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Priorytety wsparcia polskiego wymiaru sprawiedliwości były m.in. omawiane przez K. Kwiatkowskiego z norweskim Ministrem Sprawiedliwości ? Knutem Storbergetem w Stambule 26 listopada 2010r.Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską zostało podpisane 10 czerwca 2011r. – Ministerstwo Sprawiedliwości uczestniczyć będzie w obszarze programowym ?Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości?, o łącznej alokacji wynoszącej 14 mln euro ? mówi Minister Krzysztof Kwiatkowski. ? Planujemy realizować projekty dotyczące m.in. poprawy zdolności administracyjnej sądów, poprawy sposobu zarządzania sądami, promowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów czy wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych przestępstwem ? dodaje Minister Sprawiedliwości. Partnerem Ministerstwa Sprawiedliwości w realizacji działań finansowanych ze środków NMF będzie Norweska Krajowa Administracja Sądów. Warto przypomnieć, że Ministerstwo Sprawiedliwości jest beneficjentem perspektywy 2004-2009 NMF, w ramach której zrealizowano trzy projekty na łączną kwotę 12 200 492 euro: ?Wzmocnienie sądownictwa poprzez informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych?, ?Wdrożenie przepisów z Schengen poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach wymiaru sprawiedliwości?, ?Informatyzacja przetwarzania dokumentów tekstowych w wymiarze sprawiedliwości?. W ramach nowej perspektywy NMF, przewidziano również środki na wsparcie dla Służby Więziennej, w wysokości 13 mln euro. Centralny Zarząd Służby Więziennej uczestniczył będzie w obszarze programowym ?Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych?, przy współpracy z Norweskimi Służbami Więziennymi.
Źrodło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …