Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet

16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet

1 i 2 grudnia 2015 r. w gmachu Prokuratury Generalnej w Warszawie odbyła się konferencja Prokuratora Generalnego we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka pt. Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar. Jednym z priorytetowych zadań prokuratury jest zapewnienie aby w zakresie przestępstw wywołującychnajwiększe szkody fizyczne i moralne ofiar – a do takich należy przestępstwo zgwałcenia – działania były w najwyższym stopniu profesjonalne, sprawne i nacechowane empatią – powiedział zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand. Prokurator Robert Hernand podkreślił również, że przejawem realizacji tego zobowiązania jest m.in. opracowanie przez Prokuraturę Generalną wytycznych dotyczących zasad postępowania prokuratorów oraz innych uprawnionych organów postępowania przygotowawczego w sprawach o zgwałcenia.
Gotowy, obszerny projekt tych wytycznych znajduje się obecnie w fazie opiniowania merytorycznych komórek organizacyjnych Prokuratury Generalnej. – Jest realna szansa na to, aby po zaopiniowaniu przez te komórki i Krajową Radę Prokuratury, wytyczne weszły w życie jeszcze w tym roku.
W debacie wzięli udział przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendanta Głównego Policji, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przedstawicieli nauki, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji oraz organizacji pozarządowych Konferencja odbyła się w ramach obchodów16 dni przeciw przemocy wobec kobiet.
16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet. W 1999 r. ONZ uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, który rozpoczyna Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Womens Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers.
Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to podkreślenie faktu, ze prawa kobiet są prawami człowieka. Dzień 25 listopada został wybrany dla upamiętnienia morderstwa sióstr Mirabal (Patria, Minerwa i Maria Teresa) w tym dniu w 1960 r. w czasie dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. Patronem medialnym konferencji było Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Adwokaci pójdą do szkół

W październiku adwokaci rozjaśnią prawo w szkołach 27.09.2023 Po sukcesie I edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają …

Strona główna / Aktualności / 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet

16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet

Od 25 listopada do 10 grudnia trwa międzynarodowa akcja – 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet. W zeszłym roku w ramach obchodów 16 dni Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania przybliżało Polkom i Polakom ideę i cele Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej.18 grudnia 2012 r. w imieniu Polskiego rządu Konwencja została podpisana przez minister Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocniczkę Rządu do Spraw Równego Traktowania. Od tego czasu trwają prace nad ratyfikacją i dostosowaniem prawa polskiego do złotego standardu antyprzemocowego wyznaczonego przez Konwencję. Jedną z najważniejszych i najpotrzebniejszych zmian była zmiana trybu ścigania gwałtu i innych przestępstw przeciwko autonomii seksualnej z trybu wnioskowego na tryb z urzędu. W tym roku Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w czasie trwania 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet będzie przybliżało pracę osób, które z wyjątkowym zaangażowaniem i innowacyjnym podejściem, w ramach swoich codziennych służbowych obowiązków zwalczają przemoc w rodzinie i ze względu na płeć. Wśród zaproszonych do udziału w akcji są policjanci i policjantki, sędzia, prokurator oraz przedstawiciele i przedstawicielki sektora pozarządowego.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …