Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Kobieta Adwokatury 2018

Kobieta Adwokatury 2018

Po raz drugi Naczelna Rada Adwokacka przyzna w tym roku nagrodę „Kobieta Adwokatury”. Do nagrody można zgłaszać Panie Mecenas, które w danym roku kalendarzowym wykazały się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową.

Zgłoszenia do 15 lutego 2019 r. mogą składać same kandydatki, a także inne osoby fizyczne, osoby prawne, wszelkie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej i wszelkie inne, jak nieformalne ruchy społeczne czy grupy osób fizycznych.

Zwyciężczynię wybierze Kapituła, a nagroda zostanie wręczona 8 marca 2019 r.

Przyznanie nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez nie zarówno praktyk zawodowych, jak i pracy naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016r., stanowi realizację nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej.

Pomysłodawcą i organizatorem nagrody jest Zespół ds. Kobiet przy NRA. W ubiegłym roku laureatką została adw. Paulina Kieszkowska-Knapik. Wyróżniono wówczas również: adw. Natalię Klimę-Piotrowską, adw. Marcjannę Dębską-Koniecek oraz adw. Agnieszkę Staszków-Bularz.

Kandydatury, za pomocą formularza zgłoszeń, prosimy nadsyłać na adres mailowy dzial.osobowy@nra.pl.

Sprawdź także

Złamano traktaty UE

Wyrok wydany przez polski Trybunał Konstytucyjny wprost stanowi, że stosowanie europejskiego prawa ponad polskim prawem …