Strona główna / Listy / 2 senatorów w KRS

2 senatorów w KRS

Podczas 2. posiedzenia, Senat powołał do składu Krajowej Rady Sądownictwa senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

Krzysztof Kwiatkowski, senator VII, X i XI kadencji i poseł na Sejm VII kadencji. Był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, a także w latach 2013-19 był prezesem Najwyższej Izby Kontroli, zasiadał w Krajowej Radzie Sądownictwa w latach 2007-2013 i w latach 2019-2023.

Kazimierz Michał Ujazdowski, senator X i XI kadencji oraz poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Trzykrotny minister kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2000-2001, 2005-2006 oraz 2006-2007, był wicemarszałkiem Sejmu IV kadencji.

Senat wybiera spośród senatorów 2 członków KRS na 4 lata, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Wnioski w sprawie wyboru członków KRS może zgłosić grupa co najmniej 7 senatorów. Każdy senator może udzielić poparcia co najwyżej 2 kandydatom. Do wniosku dołącza się dane o kandydacie, jego zgodę na kandydowanie, informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego i uzasadnienie uwzględniające kryteria wynikające z odpowiednich ustaw. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska ustaliła, że wnioski w sprawie wyboru senatorów do KRS można było do niej składać w okresie15–29 listopada 2023 r. Wybrani przez Senat X kadencji Krzysztof Kwiatkowski i Bogdan Zdrojewski pełnili swoje funkcje do czasu wyboru nowych członków KRS. /Centrum Informacyjne Senatu/

Sprawdź także

Kup puzzle „Adwokatka”

Fundacja Adwokatury w ramach swojej działalności na rzecz promocji zawodu adwokata, prezentuje nową inicjatywę. Puzzle …