Finansowanie pomostowe

22 nowych sędziów

Dominik Mączyński otrzymał nominację na sędziego WSA w Poznaniu.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie. Nominację otrzymala też Ewa Wojtysiak – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołani zostali: pośród sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych Dominik Mączyński – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu i Ewa Wojtysiak – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Sprawdź także

Covid-19 wygrywa z Temidą

Obywatele mają problemy z przeglądaniem akt swej sprawy sądowej. Utrudniona jest praca adwokatów. Publiczność nie …