Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / 25-lecie Amnesty International w RP

25-lecie Amnesty International w RP

23 maja w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu naszej organizacji. Podczas Walnego Zgromadzenia będziemy podsumowywać ostatni rok działalności Stowarzyszenia i ruchu międzynarodowego. Podejmiemy również najważniejsze decyzje dotyczące kierunków działań i zmian w polskiej sekcji. Przed nami wyjątkoweWalne Zgromadzenie, które będzie połączone ze świętowaniem 25 lat istnienia Amnesty International w Polsce.
Oprócz formalnych obrad zapraszamy na wieczorne spotkanie, które będzie okazją do podsumowania ostatnich lat naszej działalności na rzecz praw człowieka. Będzie to także niezwykła okazja do wspólnego świętowania i spotkania osób, które od 25 lat tworzą i wspierają Amnesty International w Polsce. Aby zgłosić swój udział w Walnym Zgromadzeniu i w wieczornym spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza lub przesłanie swoich danych listownie na adres Stowarzyszenia (imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i numer karty członkowskiej) do 10 maja.
Najważniejszym punktem programu Walnego Zgromadzenia będzie głosowanie nad przyjęciem raportów – merytorycznego i finansowego – oraz wybór nowych władz Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane kandydowaniem do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia prosimy przed wysłaniem zgłoszeń o dokładne zapoznanie się z uchwałą Zarządu nr 1/04/2015. Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy wysłać do biura Stowarzyszenia na adres email 25lat(at)amnesty.org.pl lub listem poleconym do 16 maja 2015 roku, do godz. 23:59. Wyjątkowym gościem tegorocznego Walnego Zgromadzenia będzie Steve Crawshaw, Director, Office of the Secretary General, AI, który poprowadzi konsultacje na temat globalnych kampanii na lata 2016-2019.
Na wieczorne spotkanie dołączy wielu innych znamienitych i ważnych dla Amnesty International gości. Liczymy na Waszą obecność! Pokażmy, jak silnym jesteśmy ruchem!
Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w sobotę 23 maja 2015 r. w godzinach 12.00 – 17.00. Poprzedzone będą konsultacjami w sprawie globalnych kampanii na lata 2016 – 2019 (10.30 – 12.00). Miejsce obrad i konsultacji: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39. Od godziny 19.00 zapraszamy na spotkanie z okazji 25-lecia Amnesty International w Polsce, które odbędzie się w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta przy Placu Małachowskiego 3, w Sali Multimedialnej.
WYKŁAD M.A. NOWICKIEGO
Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej objęła honorowym patronatem wykład adw. Marka Antoniego Nowickiego, jaki ma się odbyć 11 czerwca w ramach obchodów 25-lecia działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Adw. Nowicki jest przewodniczącym Rady HFPCz i byłym sędzią w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu. Jego wykłąd dotyczyć będzie działalności ruchu helsińskiego w latach 80. Wydarzenie zaplanowano na 11 czerwca na godz. 17.00 w sali rozpraw Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Szczególnie zaproszeni są przedstawiciele środowisk pranwiczych, pracownicy administracji, dziennikarze i studenci wydziałów prawa. W ramach jubileuszu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na przełomie maja i czerwca odbędą się wykłady, spotkania, konkursy i gry. Celem jest przybliżenie szerokiej grupie odbiorców zakresu działalności Fundacji oraz wiedzy na temat ochrony tych praw. Kulminacją obchodów będzie uroczysta gala 15 czerwca 2015 r. w Studiu Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego. Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce, z siedzibą w Warszawie, została założona w 1989 roku. Jej powstanie poprzedziła siedmioletnia działalność Komitetu Helsińskiego w Polsce, który pracował w podziemiu od 1982 roku. Po zmianie ustroju politycznego w Polsce w roku 1989 członkowie Komitetu postanowili ujawnić się i stworzyć niezależny instytut zajmujący się edukacją i badaniami w zakresie praw człowieka. Ponieważ obowiązujące wówczas prawo nie zezwalało na tworzenie niezależnych instytutów, zdecydowano się powołać fundację, która pełnić miała taką rolę. Obecnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest w Europie jedną z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Od 2007 r. ma status konsultatywny przy Radzie Społeczno Gospodarczej ONZ (ECOSOC).

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …