Finansowanie pomostowe

W sądach coraz wolniej

Sądy działają znacznie wolniej a sprawy trwają dłużej. Dłuższe są też śledztwa w prokuraturze, która ponownie jest podporządkowana politykowi i część spraw niewygodnych dla władzy po prostu umarza lub w ogóle ich nie wszczyna. KRS jest opanowana przez sędziów wybranych politycznie, a prezesi znacznej części sądów wymienieni zostali na nowych, wskazanych przez Zbigniewa Ziobrę. Tak wygląda wymiar sprawiedliwości po czterech latach rządów PiS. ​​
W ciągu czterech lat PiS – poprzez liczne i, zdaniem części sędziów, niekonstytucyjne zmiany w ustawach – podporządkował sobie Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa oraz – częściowo – Sąd Najwyższy​
​Minister sprawiedliwości wymienił prezesów około 150 sądów powszechnych w Polsce, najczęściej przerywając kadencję poprzedników​
​Wśród sędziowskich członków nowej – wybranej przez polityków – KRS są przede wszystkim właśnie ci nowi prezesi sądów, wskazani osobiście przez Zbigniewa Ziobrę​
​Także on wybrał nowych, centralnych sędziowskich rzeczników dyscypliny. Teraz ścigają oni sędziów za m.in. noszenie koszulek z napisem „konsTYtucJA” czy za wysłanie pytań prejudycjalnych do unijnego Trybunału Sprawiedliwości​
​Pod koniec kadencji okazało się, że wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak kierował internetową kampanią nienawiści przeciwko sędziom. Więcej na portalu onet.pl.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia na swojej stronie opublikowała film o prawdziwym obliczu polskiej Temidy. Oto link do filmu:https://www.iustitia.pl/3354-spowolnienie-w-sadach

https://www.iustitia.pl/3354-spowolnienie-w-sadach

Sprawdź także

ONZ zbada uprowadzenie

Białoruś: eksperci ONZ zbadają aresztowanie Ramana Pratasewicza Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspólnie z kilkoma organizacjami …