Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

28 łapówek dla ortopedy

Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zakończył postępowanie przeciwko Jackowi K., wykonującego zawód ortopedy. W toku śledztwa ustalono, że Jacek K. od kwietnia 2016r. do kwietnia 2017r. w związku z pełnieniem funkcji publicznej Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii jednego z poznańskich szpitali, przyjmował korzyści

majątkowe w postaci pieniędzy w związku z leczeniem na podległym oddziale szpitalnym i planowanymi zabiegami operacyjnymi, w zamian za umieszczenie na oddziale rehabilitacyjnym z pominięciem kolejki oczekujących pacjentów lub skierowaniem na operację z pominięciem takiej kolejki. Oskarżany uzależniał również osobiste przeprowadzenie zabiegu lub operacji od otrzymania określonej kwoty pieniędzy.
Kwoty, które wręczano oskarżanemu sięgały od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Zebrano materiał dowodowy wskazujący na 28 zdarzeń z udziałem Jacka K., które wyczerpały znamiona przestępstwa z art. 228 k.k. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Postępowanie przeciwko Jackowi K. zostało zakończone skierowaniem aktu oskarżenia z wnioskiem o wymierzenie kary bez przeprowadzania rozprawy. Wnioskowana kara to : 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby, grzywna w wysokości 150 stawek po 1.000 zł, przepadek równowartości przedmiotów pochodzących z przestępstwa w wysokości ponad 87.000 zł, zakaz zajmowania jakichkolwiek stanowisk funkcyjnych w publicznej służbie zdrowia. Na powyższy wymiar kary, zgodę musi wyrazić sąd.

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …