Finansowanie pomostowe
Strona główna / Szczypta soli / Pogarda neoprezesa

Pogarda neoprezesa

Te zdjęcia powinny obiec cały cywilizowany świat!!!!!! Tak zakończyła się w Polsce niezależność sądownictwa. Sędzia Nawacki, prezes SR w Olsztynie, członek neo-KRS, wybrany do niej w tajemniczych i niezbyt zgodnych z prawem okolicznościach, który sam sobie podpisał poparcie do tego bezprawnego tworu, napluł publicznie w twarz wszystkim uczciwym i przyzwoitym sędziom w Polsce!!!!!! Przedstawiciel organu, który zgodnie z Konstytucją powinien stać na straży niezależności i niezawisłości sędziów na oczach całej Polski zaczął ich okładać kijem, depcząc i poniewierając ich godność i honor!!!! Jak Ci sponiewierani, poobijani i skopani sędziowie mają teraz sądzić w imieniu Rzeczypospolitej????? Jak obywatele Najjaśniejszej mają uwierzyć, że będą sądzeni przez niezależnych i niezawisłych sędziów???!!! Jeżeli wyczyn tego PiS-owskiego watażki przejdzie bez echa i napiętnowania, to będzie oznaczało, że Rzeczypospolita przestała być państwem prawa!!!!!
Maciej Nawacki po podarciu apelu sędziów. „Mamy do czynienia z hucpą polityczną”

Mamy do czynienia ni mniej, ni więcej, tylko z pewnego rodzaju hucpą polityczną w wykonaniu sędziów. Nie mogę dopuścić do bezprawia na zebraniu sędziów. Nie było tam elementów upominających się o dobro wymiaru sprawiedliwości. Więcej, było tam pominięcie uchwały Trybunału Konstytucyjnego, który rozstrzyga określony spór kompetencyjny 
  • mówił Nawacki. Dodał, że ma nadzieję, iż tzw. „ustawa kagańcowa”, którą określił jako „ustawę walentynkową”, zakończy działalność niepokornych sędziów.

Sędzia powiedział również, że „wyraża swoją prywatną opinię, którą popierają również autorytety prawne”, zgodnie z którą „Konstytucja jest nadrzędna nad prawem europejskim”. – Za mną stoją obywatele. 80 procent obywateli Polski, którzy popierają zmiany, postępowania dyscyplinarne dot. sędziów. Obywatele polscy chcą zmian, chcą realnych postępowań dyscyplinarnych. Chcą, by żadne sprawy jak w przeszłości nie były zamiatane pod dywan – mówił Nawacki.

Sprawdź także

Niewiedza M. Wójcika

Zdaniem wiceministra Michała Wójcika Belgom nie wypada krytykować rządu PiS, bo ich kraj powstał ledwie …