Niewdrożone wyroki ETPC


Wyrok w Strasburgu to nie koniec! Polska wciąż nie wdrożyła 29 wyroków ETPC

Jednym z głównych instrumentów jakie wykorzystuje w swojej pracy Helsińska Fundacja Praw Człowieka to skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiemy jednak, że sam wyrok, to nie koniec sprawy, równie istotne jest to, by wyrok został przez państwo polskie wykonany, a standard w nim ustanowiony przebił się do świadomości sędziów i urzędników.

W celu sprawniejszego wykonywania wyroków Trybunału, HFPC wraz z organizacjami partnerskimi z Europy, utworzyła organizację European Implementation Network, która ze swojej siedziby w Strasburgu regularnie monitoruje postęp w wykonywaniu wyroków przez Polskę i inne kraje członkowskie Rady Europy.

European Implementation Network dzisiaj uruchamia nowy serwis internetowy poświęcony wykonywaniu wyroków ETPC. W nowym serwisie można znaleźć, m.in.:

mapę wykonywania wyroków
informacje na temat poszczególnych krajów członkowskich Rady Europy, w tym Polskę
informacje o poszczególnych zagadnieniach, które czekają na wykonanie

Jesteśmy jedną z trzech organizacji, która złożyła największą liczbę stanowisk przed Komitetem Ministrów Rady Europy, monitorującym wykonywanie wyroków ETPC – w ostatnim roku złożyliśmy aż 11 interwencji (z całej Europy wpłynęło 61 stanowisk).

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …