Strona główna / Aktualności / 30-lecie Prawa o Adwokaturze

30-lecie Prawa o Adwokaturze

Premierą filmu dokumentalnego o adw. Marii Budzanowskiej oraz wręczeniem odznaczeń Ministra Sprawiedliwości za działalność pro bono adwokaci uczcili jubileusz 30-lecia ustawy Prawo o adwokaturze. Gala odbyła się 2 czerwca w ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 24 izb adwokackich. Atrakcją wieczoru okazała się premierowa emisja filmu dokumentalnego ? ?Pod presją? ? o adwokat Marii Budzanowskiej, prezes NRA w latach 1983-85, jednej z autorek ustawy Prawo o adwokaturze z 1982 roku. Krótkie wprowadzenie do projektu ?Nestorzy Adwokatury Polskiej? oraz do filmu wygłosiła adw. dr Monika Strus-Wołos.
Już w trakcie emisji niektóre sceny nagradzano brawami, a po zakończeniu filmu wybuchła owacja na stojąco. Na gali obecny był reżyser filmu ? Michał Ostatkiewicz, którego krótkie wystąpienie po filmie goście nagrodzili gromkimi brawami. Głos zabrała także bratanica Marii Budzanowskiej ? Teresa Budzanowska, która podziękowała Naczelnej Radzie Adwokackiej za pielęgnowanie pamięci o ?Maryli?.
xxx
Ustawa Prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 r., chociaż przyjęta podczas stanu wojennego, wprowadziła wiele liberalnych zasad wykonywania zawodu adwokata, dając tym samym adwokatom sporą niezależność wobec władzy. Podczas zwołanego ad hoc Ogólnopolskiego Zjazdu Adwokatów, który odbył się w dniach 3-4 stycznia 1981 r. w Poznaniu, powołano specjalną komisję legislacyjną do opracowania projektu ustawy o adwokaturze. Projekt powstał w rekordowo szybkim tempie ? w ciągu miesiąca wstępną wersję przestawiono Prezydium NRA. Następnie z inicjatywą ustawodawczą w Sejmie wystąpiło pięciu posłów adwokatów, w tym adw. Maria Budzanowska. Ustawa weszła w życie 1 października 1982 r.
Nowoprzyjęty akt prawny przede wszystkim wskazywał, że organizacja adwokatury oparta jest na samorządzie zawodowym. Samorząd miał dbać o zapewnienie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury, reprezentować i chronić jej prawa, sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu, dbać o przestrzeganie zasad etycznych oraz prowadzić doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich.
Ustawa przywróciła funkcjonujący przed wojną organ władzy, jakim był Krajowy Zjazd Adwokatury, nadając mu uprawnienia wyborcze i kontrolne.
To właśnie KZA miał decydować o kierunkach działania samorządu, wybierać prezesa NRA i członków organów adwokatury. Również w roku 1982 przywrócono sądownictwo dyscyplinarne adwokatury, zastępując dotychczasowe komisje dyscyplinarne. Istotny był także zapis, że izbę adwokacką stanowią nie tylko adwokaci, ale też aplikanci adwokaccy. Ustawa wprowadzała zasadę wpisu na listę adwokatów po ukończeniu czteroletniej aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu zawodowego.
Ważnym elementem nowego prawa był także zapis w rocie przysięgi adwokackiej o obowiązku ochrony praw i wolności obywatelskich. W tym roku adwokatura obchodzi również rocznicę osiemdziesięciolecie ujednolicenia ustroju adwokatury w Polsce (1932 r.). Ponad dziesięć lat od odzyskania niepodległości adwokaci polscy czekali na spójny akt prawny obejmujący ziemie 3 zaborów. Jednym z głównych walorów tego ujednolicenia ustroju adwokatury, była możliwość wykonywania zawodu na terenie całej Rzeczypospolitej.

Sprawdź także

W.Żurek wygrywa z PiS

Sędzia Waldemar Żurek wygrał proces przeciw koleżance Ziobry. „Jestem zadowolony, ale też zmęczony” Sąd Okręgowy …