Strona główna / Listy / Kto Adwokatką Roku?

Kto Adwokatką Roku?


15 lutego mija termin zgłaszania kandydatek do tytułu „Adwokatka Roku”. Do udziału w czwartej edycji konkursu zapraszają Naczelna Rada Adwokacka wraz z Zespołem ds. Kobiet przy NRA.

Do nagrody można zgłaszać Panie Mecenas, które w danym roku kalendarzowym wykazały się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową.

Zgłoszenia do 15 lutego 2019 r. mogą składać same kandydatki, a także inne osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej i wszelkie inne, jak nieformalne ruchy społeczne czy grupy osób fizycznych. Zwyciężczynię wybierze Kapituła konkursu.

Przyznanie nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez nie zarówno praktyk zawodowych, jak i pracy naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016r., stanowi realizację nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej.

Pomysłodawcą i organizatorem nagrody jest Zespół ds. Kobiet przy NRA.

Dotychczasowymi laureatkami nagrody są: adw. Paulina Kieszkowska-Knapik (2017), adw. Anna Mazurczak (2018) i adw. Krystyna Burska (2019).

Kandydatury za pomocą formularza zgłoszeń, prosimy nadsyłać na adres mailowy dzial.osobowy@nra.pl. Do dokumentów należy załączyć zdjęcie kandydatki w osobnym pliku w formacie jpg oraz zgodę kandydatki na przetwarzanie danych.

Sprawdź także

Ucywilizować dożywocie

Zakaz warunkowego przedterminowego zwolnienia w przypadku kary dożywocia – do zmiany. RPO pisze do MS …