Strona główna / Aktualności / 35 lat Instytutu Wallenberga!

35 lat Instytutu Wallenberga!

Ponad 14 000 studentów, nauczycieli akademickich, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, bibliotekarzy, członków krajowych instytucji praw człowieka i członków społeczeństwa obywatelskiego poprawiło swoje zdolności do promowania, ochrony i wypełniania praw człowieka poprzez udział w jednym z naszych programów magisterskich lub szkoleń. To tylko jedno z wielu osiągnięć Instytutu Raoula Wallenberga, który kończy właśnie 35 lat! Dla znający język angielski link do filmu: Read about our work at: www.rwi.lu.se and watch the video with subtitles here: https://m.youtube.com/watch?v=jxVW2rU5OBo

Kim jesteśmy

Łączymy oparte na dowodach badania praw człowieka z bezpośrednim zaangażowaniem w ścisłej współpracy z naszymi partnerami, aby doprowadzić wszystkich do zmian praw człowieka.

Jesteśmy instytucją badawczą i akademicką z biurami, programami i zrzeszającą siłą obejmującą 40 krajów.

Nazwa instytutu pochodzi od imienia Raoula Wallenberga, szwedzkiego dyplomaty, który pod koniec II wojny światowej uratował dziesiątki tysięcy Żydów i innych osób zagrożonych na Węgrzech.

RWI dzięki tym połączonym aspektom ma status porównywalny do stosunkowo niewielu innych instytucji na świecie. Nie oznacza to, że inne instytucje w Szwecji lub na świecie nie mają takich samych cech – ale konkretna kombinacja, która charakteryzuje RWI, nie jest, zdaniem zespołu oceniającego, podobna do innych instytucji zajmujących się prawami człowieka : na podstawie oceny zewnętrznej z 2017 r.

Misja

Przyczynianie się do szerszego zrozumienia i poszanowania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.
Wizja

Społeczeństwa sprawiedliwe i integracyjne ze skuteczną realizacją praw człowieka dla wszystkich.

Stosujemy przekrojowe podejście do równości płci, aby perspektywa równości płci została włączona do wszystkich naszych prac.

Osiągamy to poprzez ukierunkowane działania, takie jak szkolenia koncentrujące się na równości płci, oraz poprzez uwzględnienie kwestii równości płci w całej naszej pracy, nawet jeśli głównym celem jest coś innego.

Nasze obszary zainteresowania

Sprawiedliwa i skuteczna sprawiedliwość
Społeczeństwa integracyjne
Globalizacja gospodarcza i prawa człowieka
Ludzie w drodze

Sprawiedliwa i skuteczna sprawiedliwość
Pracujemy nad tym, aby sprawiedliwość była dostępna i wymierzona wszystkim w równym stopniu.
Co robimy

Badania i analizy praw człowieka
Bezpośrednie zaangażowanie
Edukacja w zakresie praw człowieka
Forum praw człowieka

Badania i analizy praw człowieka
Zapewniamy najnowocześniejsze i zorientowane na politykę badania i analizy, aby zobaczyć i zrozumieć podstawowe problemy związane z prawami człowieka.
Kluczowi partnerzy

Naszymi partnerami są instytucje akademickie, organizacje międzynarodowe, agencje rządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w różnych częściach świata.

Przykładami takich sieci są:

Sieć Programów Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych ONZ
The Lund Human Rights Research Hub (LHRRH)
Stowarzyszenie Instytutów Praw Człowieka (AHRI) 

Instytut czasami podejmował również inicjatywę ustanowienia sieci między partnerami współpracy, takimi jak Sieć Studiów nad Prawami Człowieka w Azji Południowo-Wschodniej ( SEAHRN ).

Współpracujemy również z innymi, takimi jak Sieć Afrykańskich Narodowych Instytucji Praw Człowieka ( NANHRI ) i Forum Azji i Pacyfiku na temat Krajowych Instytucji Praw Człowieka ( APF ).
Podstawowe wartości

Szacunek

Wierzymy, że szacunek dla wrodzonej godności istoty ludzkiej ma fundamentalne znaczenie i przenika wszystkie nasze zachowania.
Integralność

Jesteśmy oddani naszej misji i wartościom i nie pójdziemy na kompromis w odniesieniu do niezależności, zaufania i jakości. Nasza praca jest przejrzysta i wykonywana z odpowiedzialnością.
Włączenie

Jesteśmy instytucją uczącą się i zachęcamy wszystkich do uczestnictwa, wyrażając swoje poglądy i dzieląc się wiedzą. Cenimy sobie wszelkie dane wejściowe i punkty widzenia oraz jesteśmy otwarci na konstruktywny dialog i współpracę ze wszystkimi w celu wypełnienia naszej misji.
Inspiracja

Nieustannie dążymy do utrzymania kreatywnego, dynamicznego i wspierającego środowiska pracy i nauki, aby inspirować innych, a także siebie nawzajem, do pracy zgodnie z naszą misją.

Badania i analizy

Udoskonaliliśmy dziedzinę praw człowieka i prawa humanitarnego, generując innowacyjne i ukierunkowane na politykę badania od ponad 30 lat. Nasze badania, analizy i polityka przyczyniły się do:

normatywny rozwój międzynarodowego prawa uchodźczego.
poprawa skutecznego udziału mniejszości narodowych w życiu publicznym.
lepsze zrozumienie i praktyczne wdrażanie praw człowieka i biznesu. 

Edukacja w zakresie praw człowieka

Wielu spośród ponad 1000 absolwentów studiów magisterskich z międzynarodowego prawa praw człowieka na Uniwersytecie w Lund kontynuowało pracę z prawami człowieka i międzynarodowym prawem humanitarnym na kluczowych stanowiskach w wielu różnych dziedzinach. Wspólnie z partnerami opracowaliśmy liczne kursy dotyczące praw człowieka, programy, ośrodki badawcze i zasobów oraz sieci akademickie na całym świecie.

Na przykład wspieraliśmy ustanowienie pierwszego programu magisterskiego w zakresie praw człowieka w Chinach w 2004 r., W którym ponad 300 studentów ukończyło studia i kontynuowało pracę w różnych dziedzinach.

Bezpośrednie zaangażowanie

Ponad 14 000 studentów, nauczycieli akademickich, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, bibliotekarzy, członków krajowych instytucji praw człowieka i członków społeczeństwa obywatelskiego poprawiło swoje zdolności do promowania, ochrony i wypełniania praw człowieka poprzez udział w jednym z naszych programów magisterskich lub szkoleń.

Zmieniliśmy sposób, w jaki prawa człowieka są chronione i promowane, przyczyniając się do globalnego wzrostu liczby krajowych instytucji praw człowieka z garstki na początku lat 90. do ponad 100 obecnie .

Pracowaliśmy nad rozwojem i budowaniem zdolności z ponad 20 krajowymi instytucjami praw człowieka w Afryce Subsaharyjskiej i Azji.

Współpracowaliśmy bezpośrednio z ponad 50 instytucjami wymiaru sprawiedliwości na całym świecie, aby wzmocnić ich pracę.

Forum Praw Człowieka

Przyczyniliśmy się do opracowania unikalnych rozwiązań problemów związanych z prawami człowieka poprzez zebranie różnych podmiotów w ponad 60 krajach w całej naszej historii.

Dyskusja przy okrągłym stole w 2016 r. Na temat integracji i integracji w krajach nordyckich i bałtyckich zaowocowała nową inicjatywą mającą pomóc organizacjom społecznościowym zwiększyć polityczny udział uchodźców i grup marginalizowanych w Norwegii, Finlandii i Szwecji.

Warsztaty na wysokim szczeblu w Zimbabwe w 2016 r. Zgromadziły szerokie spektrum uczestników w ramach naszej pracy, aby przyczynić się do lepszego korzystania z praw konstytucyjnych w tym kraju.

Praca oparta na wynikach

Naszą misją jest przyczynianie się do szerszego zrozumienia i poszanowania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego.

Aby to osiągnąć, pracujemy w sposób oparty na wynikach, co oznacza, że ​​nasza uwaga koncentruje się na tym, w jaki sposób nasze działania przyczyniają się i wprowadzają zmiany.

Nasi różni partnerzy są zaangażowani w nasze działania, aby zapewnić osiągnięcie konkretnych rezultatów przyczyniających się do długoterminowej i zrównoważonej zmiany praw człowieka. Ostatecznie wyniki naszej pracy są porównywane z odpowiednimi międzynarodowymi standardami praw człowieka.
Oceny

Korzystamy z ocen w celu wspierania uczenia się i rozwoju organizacji, rozliczalności i skutecznego zarządzania. Wszystkie programy i projekty Instytutu są, chyba że wyraźnie uzgodnione, zaprojektowane z myślą o przyszłych ocenach. Ocena w Instytucie opiera się na zasadach niezależności, bezstronności, użyteczności, jakości i przejrzystości.

Wszystkie oceny, zarówno zlecone przez Instytut, jak i zewnętrzne, skutkują odpowiedzią kierownictwa Instytutu. Raporty z oceny, wraz z odpowiedzią kierownictwa Instytutu, są z reguły podawane do wiadomości publicznej i publikowane na stronie internetowej Instytutu, chyba że taka publikacja może zagrozić poufności, naruszyć zobowiązania prawne lub prowadzić do niedopuszczalnego ryzyka lub następstw dla personelu, partnerów lub działań.

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …