Strona główna / Listy / 4 września egzamin notarialny

4 września egzamin notarialny

Minister sprawiedliwości, wyznaczył termin egzaminu notarialnego ma 4 września, dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy ? Prawo o notariacie i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a ustawy
Aplikanci notarialni, którzy odbyli aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy ? Prawo notariacie, przeprowadzaną przez radę w właściwej izby notarialnej oraz osoby, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a ustawy ? Prawo o notariacie, zamieszkałe na obszarze właściwości komisji, składają wniosek o dopuszczenie do egzaminu notarialnego w siedzibie tej komisji. Natomiast osoby, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a ustawy ? Prawo o notariacie, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wniosek w siedzibie wybranej izby notarialnej. Egzamin zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach izb notarialnych w: I. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Białymstoku i Gdańsku; II. Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości izby notarialnej w Katowicach; III. Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i Rzeszowie; IV. Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie; V. Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Lublinie i Warszawie; VI. Wrocławiu, Pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości izby notarialnej we Wrocławiu. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego należy składać w terminie do dnia 21 lipca 2014 r.

Sprawdź także

Jak zaskarżyć adwokata

Brakuje jasnych kryteriów klasyfikacji skarg obywateli na działania adwokatów – Rzecznik prosi Prezesa NRA o …