Finansowanie pomostowe

400 dni usuwania wakatu

SSP IUSTITIA przedstawia uzyskane w drodze dostępu do informacji publicznej zestawienie dotyczące tego, ile czasu zajmuje ministrowi sprawiedliwości ogłoszenie wolnego stanowiska sędziowskiego w Monitorze Polskim od momentu zwolnienia etatu sędziowskiego. Rekord to ponad 400 dni ! A to dopiero poczatek procedury obsadzania wolnego stanowiska sędziego.

Na stronie SSP IUSTITIA pełne zestawienie i tabela (pdf)

Sprawdź także

Szacunek także dla więźnia

Oświadczenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Więźniów – Wszyscy więźniowie traktowani …