Najnowsze informacje

47 nowych adwokatów

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu ogłosiła wyniki państwowego egzaminu adwokackiego, który w poznańskiej izbie, tak jak w calym kraju odbył się od 29 czerwca do 2 lipca.

59 osób przystapiło do egzaminu, a 47 go zdało. Adwokat A. Reichelt, dziekan ORA w Poznaniu, bardzo wysoko ocenia poziom wiedzy poznańskich aplikantów adwokackich. Informowaliśmy, że Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił wykaz prawidłowych odpowiedzi do zestawu pytań testowych. Warto dodać, że kandydaci do zawodu adwokackiego musieli się także wykazać swoją wiedzą, opracowując stosowne casusy z zakresu prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa gospodarczego.
W wielkopolskiej izbie adwokackiej zdawali egzamin także aplikanci z okręgowych rad adwokackich w Zielonej Górze i Szczecinie. – Trzeba bezkrytycznie przyznać ? powiedział adwokat Andrzej Reichelt, dziekan ORA w Poznaniu- że egzamin w naszej izbie wypadł bardzo dobrze, co dowodzi, że poziom szkolenia aplikantów w Poznaniu jest najlepszy w kraju. Patrząc na wyniki egzaminu tylko przez pryzmat aplikantów szkolonych w naszej radzie, nie zdało go 17 procent, sumując dodatkowo wyniki aplikantów z Zielonej Góry i Szczecina, nie zdało go tylko 20 procent egzaminowanych. Dowodzi to, że opracowany przez nas cykl szkoleń i jego poziom sprawdza się w praktyce.
W innych rejonach kraju nie było już tak dobrze jak w Poznaniu. W Lublinie państwowy egzamin adwokacki „oblało” ponad 50 procent zdających, a w Gdańsku i Krakowie jedna trzecia. Wyniki nie są jeszcze ostateczne bo ci, którzy nie zdali egzaminu mogą się zwrócić do Komisji Odwoławczej przy Ministerstwie Sprawiedliwości o weryfikację ich prac egzaminacyjnych. Lista tych, którzy zdali egzamin adwokacki w Poznaniu zostala wywieszona w siedzibie poznańskiej Okręgowej Rady Adwokackiej.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …