Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / 5000 chętnych w Tygodniu Mediacji

5000 chętnych w Tygodniu Mediacji

Prawie 2600 osób skorzystało z porad organizowanych w ramach Tygodnia Mediacji (14-19 października 2013 r.). Niemal drugie tyle ? 2385 osób – wzięło udział, w innych niż dyżury mediacyjne, spotkaniach które odbyły się w ramach Tygodnia. W sumie więc w Tygodniu Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości wzięło udział prawie 5000 osób. To wstępne wyniki, nieuwzględniające dyżurów na komisariatach policji i w prokuraturach. Z przekazanych Ministerstwu Sprawiedliwości danych wynika, że w obchody Tygodnia zaangażowało się prawie 350 mediatorów, w tym radcy prawni i adwokaci.
– To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę że Tydzień Mediacji w takiej formule odbywał się w tym roku po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach liczba osób zainteresowanych mediacją będzie rosła, co przełoży się na częstsze jej stosowania ? mówi Marzena Kruk, Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości od lat aktywnie angażuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji. W tym roku podjęto decyzję o ich rozszerzeniu. Dlatego też nie tylko jednego dnia, ale przez cały tydzień w m.in. sądach, siedzibach organizacji pozarządowych, na komisariatach dyżurowali mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowanym udzielali bezpłatnych porad oraz informacji o korzyściach płynących z mediacji. Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią (bezstronnego mediatora).
Celem mediacji jest doprowadzenie do ugodowego załatwienia tego sporu. Partnerami Ministerstwa Sprawiedliwości w organizacji obchodów Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacji byli m.in.: Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …