Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / 55 zarzutów dla szefa Iustitii

55 zarzutów dla szefa Iustitii

Wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne przeciwko prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Krystianowi Markiewiczowi. Sędziemu przedstawiono zarzuty popełnienia 55 przewinień dyscyplinarnych. Informując o tym, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab ocenił, że Markiewicz miał między innymi „podżegać” do „nierespektowania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”.
Jak poinformował w opublikowanym w środę komunikacie rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab, jego zastępca Przemysław Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec Krystiana Markiewicza, sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach.
W oświadczeniu Schab napisał, że 29 maja Markiewicz „w upublicznionych pismach, skierowanych personalnie do prezesów i sędziów sądów dyscyplinarnych, przedstawił manifest polityczny”. W manifeście sędzia miał kwestionować „niezależność i legalność działania konstytucyjnego organu państwa” w postaci nowej Krajowej Rady Sądownictwa, a także „podważać konstytucyjność i apolityczność Izby Dyscyplinarnej” Sądu Najwyższego. Sędzia miał także „podżegać do popełnienia deliktu dyscyplinarnego polegającego na nierespektowaniu porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez powstrzymanie się od orzekania oraz zaniechanie przedstawiania odwołań stron i akt spraw dyscyplinarnych Izbie Dyscyplinarnej” oraz „zawieszanie postępowań dyscyplinarnych” do czasu wyjaśnienia przez unijny Trybunał Sprawiedliwości statusu osób powołanych na urząd sędziego w Izbie Dyscyplinarnej.
Jak ocenił rzecznik dyscyplinarny, Markiewicz naruszył w ten sposób zasadę apolityczności sędziów oraz „obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim”
Niewykluczone zawieszenie sędziego Markiewicza Na wymienionych zarzutach może się nie skończyć. W oświadczeniu napisano, że sędzia Radzik rozważy złożenie wniosku do sądu dyscyplinarnego o zawieszenie sędziego Markiewicza w czynnościach służbowych z obniżeniem wysokości wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia. Niecały miesiąc temu Markiewiczowi postawiono zarzuty dotyczące „świadomego ignorowania ustawowego obowiązku stawiennictwa na wezwanie i złożenia zeznań w charakterze świadków”.
Markiewicz w niedzielę uczestniczył w demonstracji solidarności z sędziami w Warszawie. Na fotografii przemawia wraz z zawieszonym sędzią Piotrem Juszczyszynem. Podobne zgromadzenia odbyły się w wielu polskich miastach. Zebrani sprzeciwiali się naciskom na przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Manifestowali pod hasłem „Robimy to dla wszystkich” (http://www.tvn24.pl)

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …