Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / 90 lat A.Strzembosza

90 lat A.Strzembosza

Panie Sędzio, Panie Profesorze – 90 lat to wspaniały wiek!
10 września Profesor Adam Strzembosz ukończył 90 lat. Wspaniały Sędzia, niezależny Obywatel, wychowawca prawników, reformator Sądu Najwyższego, o którym w 1990 roku, gdy został jego Pierwszym Prezesem, mówił w jakże dziś aktualnych słowach:

Myślę, że najważniejsze jest odbudowanie autorytetu Sądu Najwyższego. Autorytet ten bardzo podupadł w minionych latach. (…) Ostatnio doszła w Polsce do głosu idea oddzielenia władzy sądowniczej od ustawodawczej i wykonawczej. Idea ta jest już wcielana w życie. Na kierownictwo Sądu Najwyższego spada więc obowiązek reprezentowania władzy sądowniczej wobec innych władz. (Adam Strzembosz, „Gazeta Wyborcza” z 2 lipca 1990)

Od 2015 roku profesor Adam Strzembosz jest niestrudzonym obrońcą praworządności, krytykuje chaos prawny, wywołany przez władze Zjednoczonej Prawicy, wspiera sędziów, prokuratorów i obywateli walczących z narastającym bezprawiem, apeluje o przywrócenie porządku konstytucyjnego.

Monitor Konstytucyjny życzy Panu Profesorowi nade wszystko zdrowia, ale też wielu lat tak żywej i ważnej dla Polski obywatelskiej aktywności.
Wszystkiego najlepszego, Panie Sędzio!

Sprawdź także

Arbitraż ponad granicami

Międzynarodowa Izba Handlowa ICC zaprasza do udziału w V Europejskiej Konferencji ICC na temat międzynarodowego …