920 licencji syndyka

5 października 2015 r. odbył się drugi ? z trzech wyznaczonych na rok 2015 ? egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dwudziestym drugim od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r. poz. 776). Przystąpiło do niego 85 osób z 96 osób, które zgłosiły się do tego egzaminui spełniły wymogi formalne do wzięcia w nim udziału. Ogłoszenie wyników egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka nastąpiło w dniu 7 października 2015 r. Egzamin zdało 59 osób, tj. 69 % przystępujących do egzaminu. Spośród zdających, 73 osoby uzyskały pozytywny wyniku z testu, zaś 65 osób uzyskało wynik pozytywny z zadania problemowego. Uwzględniając wyniki egzaminu przeprowadzonego w dniu 5 października 2015 r., dotychczas egzamin ten zdało 1031 osób, z których 920 uzyskało następnie licencję syndyka.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …