Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / 95-lecie Najwyższej Izby Kontroli

95-lecie Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli obchodzi swoje 95. urodziny. Z tej okazji 10 lutego w Sali Kolumnowej Sejmu RP o godzinie 12.00 odbyło się seminaryjne posiedzenie Kolegium NIK . Wzięli w nim udział m.in. marszałkowie sejmu i senatu, szef Kancelarii Prezydenta RP, posłowie, senatorowie, prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, NSA, Prokurator Generalny. Obradom Kolegium będzie przewodniczył prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. NIK była kierowana po 1989 roku – niemal od samego początku swej drogi w wolnej Polsce – przez takich ludzi jak śp. prof. Walerian Pańko, który ewolucyjnie przekształcał Izbę w organ służący państwu i jego obywatelom, albo takich jak śp. prof. Lech Kaczyński, który tworząc ustawę o NIK, kształtował nowoczesną kontrolę państwową. NIK miała też szczęście do wybitnych kontrolerów, takich jak chociażby śp. Michał Falzmann czy śp. Władysław Stasiak.
Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski ogłosił pierwszą edycję nagrody im. Władysława Stasiaka, inspektora i byłego dyrektora departamentu w NIK, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej. NIK chce tę nagrodę przyznawać osobom, które działając ponad podziałami politycznymi, uczyniły swoje otoczenie bardziej bezpiecznym i przyjaznym dla obywateli.
7 lutego 2014 roku w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli odsłonięto tablicę poświęconą Walerianowi Pańce, pierwszemu Prezesowi Izby w III Rzeczpospolitej. Uroczystość połączona z jubileuszem 95-lecia utworzenia Najwyższej Izby Kontroli była jedną z pierwszych wpisujących się w obchody 25-lecia przemian demokratycznych w Polsce.

Sprawdź także

RE o stanie demokracji

Stan demokracji, praw człowieka i praworządnościRaport Sekretarza Generalnego Rady Europy 2023 – wybrane fragmenty.NIEZAWISŁOŚĆ SĄDÓWKryteria …