Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / A.Bodnar o „Nic się nie stało”

A.Bodnar o „Nic się nie stało”

Sprawę postępowania organów ścigania dotyczącego wykorzystywania seksualnego młodych dziewczyn, w tym poniżej 15 roku życia, którego sprawcą ma być Krystian W. Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi od 2015 r. Ważnym wątkiem tego postępowania jest doprowadzenia małoletniej Anaid T. do targnięcia się na własne życie. Inspiracją do podjęcia działań był sygnał otrzymany przez Rzecznika od dziennikarzy magazynu kryminalnego „Reporter”.

W ramach przysługujących mu uprawnień, Rzecznik monitorował bieg śledztwa prowadzonego w tej sprawie przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, zwracając się o udzielenie stosownych informacji pismami z dni: 3.11.2015 r., 21.01.2016 r., 26.04.2016 r., 27.09.2016 r., 22.09.2017 r., 28.06.2018 r. i 19.06.2019 r. Od Prokuratury tej Rzecznik otrzymał informacje dotyczące między innymi stosowanych wobec Krystiana W. środków zapobiegawczych, wykonywanych czynności oraz o wniesieniu w dniu 11 czerwca 2018 r aktu oskarżenia przeciwko Krystianowi W. i innym. Ostatnio, pismem z dnia 6 marca 2020 r., Rzecznik zwrócił się do Sądu Rejonowego w Wejherowie, który prowadzi tę sprawę, o przedstawienie danych o obecnym stanie procesu.

Niezależnie od powyższej sprawy, Rzecznik podjął (na podstawie wniosku indywidualnego) działania w sprawie prowadzenia przez prokuraturę na podstawie doniesienia Krystiana W. postępowania w sprawie składania fałszywych zeznań przez jedną z pokrzywdzonych. Jak wynika z uzyskanej w tej sprawie odpowiedzi, postępowanie to zostało umorzone postanowieniem z dnia 4.05.2020 r. Postanowienie to nie jest prawomocne.

Informacje zawarte w filmie „Nic się nie stało” dają podstawę do podjęcia dalszych działań przez Rzecznika. Konieczne jest zwłaszcza wyjaśnienie prawidłowości czynności prokuratury w początkowym etapie śledztwa, kiedy to – jak wynika z filmu – prowadzący śledztwo nie zgodził się na wykorzystanie technik kontroli operacyjnej do zbierania informacji o procederze prowadzonym przez Krystiana W. Ponadto należy wyjaśnić kwestię odstąpienia od stosowania tymczasowego aresztowania wobec Krystiana W. na obecnym etapie postępowania oraz kwestię tego, jakie środki zapobiegawcze stosowane były i ewentualnie są wobec innych oskarżonych a także przyczyn niezastosowania tymczasowego aresztowania wobec Marcina T. w sytuacji, gdy istniało poważne podejrzenie utrudniania przez niego postępowania zwłaszcza poprzez wpływanie na zeznania pokrzywdzonych.

Sprawdź także

Bezprawie w sądach trwa

Naczelna Rada Adwokacka uznaje za niedopuszczalne rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o odsunięciu od orzekania …