Strona główna / Szczypta soli / A niepełnosprawni?

A niepełnosprawni?

Projekt przewiduje dyżury poradnictwa prawnego w całym kraju oraz prowadzenie litygacji strategicznej w sprawach dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Szacuje się, że w Polsce żyje od 4 do 7 milionów osób z niepełnosprawnościami. Mimo to, polskie przepisy nie przewidują efektywnej ochrony przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność, a standardy wynikające m.in. z Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami nie zostały w pełni wdrożone. Jednocześnie wciąż w polskim porządku prawnym funkcjonuje m.in. instytucja ubezwłasnowolnienia, która stoi w sprzeczności z prawem do samostanowienia osób z niepełnosprawnościami.  

Wiedząc, jak ważne jest podejmowanie na drodze sądowej działań prawnych zmierzających do pełnej implementacji międzynarodowych standardów ochrony praw osób z niepełnosprawnościami, Helsińska Fundacja Praw Człowieka rozpoczyna projekt dyżurów poradnictwa prawnego w różnych częściach kraju. Dotarcie do rozmaitych regionów Polski ma na celu zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do pomocy prawnej. Prawnicy HFPC zaangażują się w wybrane sprawy o istotnym znaczeniu, zgodnie z regułami prowadzenia litygacji strategicznej w obszarze praw człowieka. Uzyskane w ten sposób przełomowe rozstrzygnięcia mogą wpłynąć na praktykę stosowania prawa. 


W ramach projektu HFPC będzie zajmować się m.in. 
  • Sprawami z zakresu równego traktowania w zatrudnieniu (w tym stosowania racjonalnych usprawnień) 
  • Równym dostępem do opieki medycznej – zarówno pod kątem dostępności, jak i godnego traktowania pacjentów 
  • Problemami z zapewnieniem równego dostępu do usług, dóbr, szkolnictwa i edukacji 
  • Sprawami dotyczącymi ubezwłasnowolnienia 
  • Równym dostępem do praw wyborczych 
  • Trudnościami, z którymi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami w związku z pobytem w różnych placówkach leczniczych czy opiekuńczych 
  • Kłopotami z uzyskaniem świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów 

Projekt potrwa do końca lutego 2024 roku.

Dyżury prawne w kwietniu 2024 r.

Zapraszamy na dyżury poradnictwa prawnego on-line osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby wspierające/opiekunki.

W szczególności zapraszamy osoby, które uważają, że doświadczyły dyskryminacji lub naruszenia swoich praw ze względu na niepełnosprawność.

Dyżury będą odbywać się w dniach 16 – 26 kwietnia 2024 r. w formie on-line lub telefonicznej. W razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie na PJM.

Na dyżur obowiązują zapisy mailowe: rownetraktowanie@hfhr.pl lub telefoniczne: 510 090 165.

Porady prawne będę udzielane nieodpłatnie.

Działania Fundacji są realizowane w ramach projektu „Równe prawa osób z niepełnosprawnościami” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Sprawdź także

PiS-PO, jedno zło

Kajetan Jan Wróblewski: Tymczasem na Wschodniej (780/337/72)*. Grochem o ścianę Polska degrengolada W 2015 roku …