Strona główna / Aktualności / Abonament RTV wciąż uwiera

Abonament RTV wciąż uwiera

Problemy abonamentu za radio i telewizję – wciąż nierozwiązane. Marcin Wiącek pisze do MKiDN

  • System opłat abonamentowych za radio i telewizję został wadliwie skonstruowany i wymaga gruntownej reformy
  • Do Rzecznika Praw Obywatelskich od lat wpływają skargi wskazujące na nieprawidłowości w tej sferze, związane także z procedurą egzekwowania opłat
  • RPO Marcin Wiącek występuje do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza

Problemy systemowe związane z obecnie obowiązującą regulacją dotyczącą opłat abonamentowych za odbiornik radiofoniczny i telewizyjny były przedmiotem troski kolejnych Rzeczników Praw Obywatelskich. Mimo wielokrotnych zapowiedzi reformy tego systemu i  prezentowania w ostatnich latach różnych jego koncepcji prawnych, problem do dziś pozostaje aktualny.

System opłat abonamentowych został wadliwie skonstruowany i wymaga gruntownej reformy. Analiza skarg, które regularnie napływają do Biura RPO, wskazuje na szereg nieprawidłowości związanych także z procedurą egzekwowania opłat abonamentowych. W wielu przypadkach problem dotyczy osób starszych, schorowanych, z niepełnosprawnościami, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, które często nie wiedzą, w jaki sposób i gdzie mogą szukać pomocy prawnej.

Z ostatnich wyjaśnień Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynikało, że kwestia poprawy mechanizmów prawnych wymaga szczegółowej i spokojnej debaty publicznej, której efektem mogłaby być zmiana regulacji prawnej dotyczącej sposobu finansowania działalności misyjnej mediów publicznych. Zapowiedzi te nie zostały dotychczas zrealizowane.

Rzecznik pyta Ministra, jak zamierza rozwiązać przedstawiony problem. Jednocześnie prosi o stanowisko  co do zasadności i kierunku zmian w systemie finansowania mediów publicznych oraz ewentualnie planowanego harmonogramu prac legislacyjnych.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …