Strona główna / Aktualności / Aborcja a prawa reprodukcyjne

Aborcja a prawa reprodukcyjne

Prawa reprodukcyjne są nieodłączną częścią praw człowieka, które przysługują każdemu. Przestrzeganie tych praw jest niezbędne, by zagwarantować poszanowanie godności, integralności oraz prawa do zdrowia. Prawa reprodukcyjne łączą się nierozerwalnie z prawem do życia, prawem do prywatności i do zdrowia oraz zakazem okrutnego,nieludzkiego
i poniżającego traktowania,. Są uznawane, gwarantowane i chronione przez dokumenty prawa międzynarodowego i krajowego. Państwa mają obowiązek zapewnić ich poszanowanie i ochronę. Kluczowe prawa reprodukcyjne to:
prawo decydowania, ile chce się mieć dzieci i w jakich odstępach czasu; prawo dostępu do informacji nt. praw seksualnych i reprodukcyjnych, w tym do edukacji seksualnej; prawo dostępu do odpowiedniego zakresu usług zdrowotnych, w tym do antykoncepcji oraz przerwania ciąży w sytuacjach, kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu, kiedy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety lub płód jest nieodwracalnie i poważnie uszkodzony.
Amnesty International stoi na stanowisku, że przerwanie ciąży powinno być dopuszczalne, tzn. kobieta powinna mieć prawo wyboru, czy donosi ciążę czy nie (pamiętajmy, że mówimy o prawie do, a nie obowiązku poddania się zabiegowi aborcji) w trzech przypadkach: gdy ciąża jest wynikiem gwałtu, gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety, gdy mamy do czynienia z poważnym i nieodwracalnym uszkodzeniem płodu. Amnesty zwraca też uwagę na negatywne skutki kryminalizacji przerywania ciąży, które prowadzi do poniżającego traktowania kobiet i naruszania ich praw oraz do ograniczania faktycznego dostępu do legalnej aborcji w przypadku odpowiedzialności karnej lekarza. Amnesty International uważa, że kwestia przerywania ciąży jest ważną częścią życia i praw człowieka kobiet i dziewczynek, które padają ofiarą przemocy ze względu na płeć. Zauważamy także niedopuszczalny poziom umieralności kobiet z powodu komplikacji związanych z ciążą lub z nieprawidłowo wykonanym zabiegiem aborcji w tzw. podziemiu aborcyjnym. Amnesty udokumentowała w swoich raportach liczne historie ofiar restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego oraz świadectwa kobiet, które przeżyły zarówno zagrażające zdrowiu i życiu komplikacje związane z ciążą, z nielegalnie wykonanym zabiegiem aborcji czy kobiet, które były zmuszone donosić ciążę, mimo że płód nie miał szans na rozwinięcie się z powodu uszkodzeń. Amnesty International, za dokumentami prawa międzynarodowego, podkreśla, że kluczową kwestią i obowiązkiem państwa jest zmniejszenie liczby niechcianych ciąż, a to może się dokonać tylko poprzez dostęp do rzetelnych informacji i do edukacji seksualnej oraz przez zwiększanie dostępu do różnych form antykoncepcji. Co ważne jednak dostęp do informacji, edukacja i antykoncepcja nie zapewniają, że nie będzie ciąży w wyniku gwałtu, takich, które są zagrożeniem dla zdrowia lub życia kobiety, lub przypadków uszkodzenia płodu. Liczne przypadki udokumentowane przez organizację wskazują na fakt, że ograniczenia praw reprodukcyjnych najmocniej dotykają kobiety ubogie, prowadząc do ich dalszej marginalizacji. Dodatkowo kryminalizacja, np. przerwania ciąży, prowadzi do ścigania i karania kobiet, które często nie mają podstawowej wiedzy prawnej czy środków na pomoc prawną. Poszanowanie praw reprodukcyjnych jest więc ściśle związane z przestrzeganiem innych praw człowieka.
Źródło: AI

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …