Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Aborcja to Prawo Człowieka

Parlament Europejski przegłosował po burzliwej debacie rezolucję w kwestii praw dotyczących „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” kobiet, w tym prawa do aborcji. Rezolucja stwierdza, że, „legalny i bezpieczny dostęp do aborcji, nowoczesnej antykoncepcji, leczenia bezpłodności i opieki położniczej są prawami człowieka, których nie można naruszać”, pisze Maïa de La Baume z POLITICO.
Rezolucja okazała się tak kontrowersyjna, że europoseł, który ją przygotował, otrzymał nienawistne listy i przesyłki z lalkami wyobrażającymi płody oraz został porównany do Hitlera
Unijni urzędnicy i europosłowie zaangażowani w projekt stwierdzili, że nigdy nie widzieli tak zaciekłej i dobrze skoordynowanej kampanii, jak ta prowadzona przez przeciwników rezolucji
Głosi ona, że odmawianie aborcji „ze względu na religię lub sumienie … zagraża życiu i prawom kobiet”
Tekst jest przede wszystkim wymierzony w kraje takie jak Malta i Polska, które zakazują lub ograniczają dostęp do aborcji
Obwinia także niektóre rządy o ograniczanie lub wycofywanie usług związanych ze zdrowiem kobiet i ich prawami reprodukcyjnymi pod pretekstem pandemii koronawirusa

Do tekstu rezolucji – dotyczącego „sytuacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie w UE, w kontekście zdrowia kobiet” – zgłoszono ponad 500 poprawek, a dwa alternatywne teksty, zaproponowane przez konserwatywnych posłów, doprowadziły do poważnych sporów w łonie centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej (EPP), do której należą europosłowie z PO i PSL.

Na koniec jednak większość członków EPP poparła rezolucję i przeszła ona 378 głosami za, 255 przeciw, przy 42 wstrzymujących. Rezolucja ma charakter niewiążący.

Unijni urzędnicy i eurodeputowani zaangażowani w projekt przyznali, że nigdy nie doświadczyli tak zaciekłej i dobrze skoordynowanej kampanii, jak ta prowadzona przez tych, którzy chcą zablokować rezolucję.

– Presja z zewnątrz jest ogromna, mamy do czynienia z nienawistnymi mailami, petycjami online przeciwko mnie. Porównują mnie do Hitlera, utrudniają przygotowanie raportu i prowadzą silną kampanię dezinformacyjną – powiedział Predrag Fred Matić, chorwacki eurodeputowany z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, który jest wiodącym sponsorem rezolucji. Dodał, że „ruchy antygenderowe posunęły się aż do wysyłania do naszych biur małych lalek płodów”.

– To pokazuje nam, że bitwy, o których sądziliśmy, że zostały wygrane już wiele lat temu, takie jak ta o równy dostęp do opieki zdrowotnej, wcale jeszcze nie są wygrane – powiedział Matić.
Co jest w rezolucji

Raport Matića, stanowiący podstawę rezolucji, wzywa kraje Unii do uznania, że wszystkie prawa i zdrowie seksualne i reprodukcyjne (SRHR – Sexual and Reproductive Health and Rights), w tym legalny i bezpieczny dostęp do aborcji, nowoczesnej antykoncepcji, leczenia bezpłodności i opieki położniczej są prawami człowieka, których nie można naruszać. Krytykuje również tak zwaną „klauzulę sumienia”, która pozwala lekarzom odmówić aborcji, jeśli sprzeciwia się to ich wierze. Odmawianie aborcji „ze względu na religię lub sumienie” – czytamy w tekście – „zagraża życiu i prawom kobiet”.

Sprawdź także

Policja może nadal bić

Żeby biło się lepiej. Nie będziesz miał prawa do adwokata zaraz po zatrzymaniu przez policję”Przepisy …