Finansowanie pomostowe

XXV absolutorium online

28 marca 2020r. odbył się online XXV Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Pierwotnie zakładaliśmy, że odbędzie się w dniach 27-29 marca 2020r. w Katowicach. Niestety z powodu zagrożenia epidemiologicznego Zebranie w Katowicach zostało odwołane. Aby wyjść naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia obecna sytuacja w kraju oraz aby móc zrealizować statutowe obowiązku podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu Zebrania Delegatów online przy wykorzystaniu specjalnie do tego przygotowanej platformy internetowej. Delegaci z 32 Oddziałów Iustitii z całego kraju łączyli się w tym dniu z nami za pomocą specjalnej aplikacji. Mogli wymieniać się opiniami, zadawać pytania, pomimo, iż każdy z nich przebywał w swoim miejscu zamieszkania.

Delegaci wysłuchali sprawozdania z pracy zarządu przedstawionego przez Prezesa Krystiana Markiewicza, wysłuchali rekomendacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bartłomieja Starosty. Nadto zobaczyli specjalne prezentacje z pracy Stowarzyszenia, w tym poszczególnych zespołów, we wszystkich polach aktywności. Jedną z nich przedstawił Bartłomiej Przymusiński,  a dotyczyła ona pracy zespołu medialnego Iustitii. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Zarząd Stowarzyszenia w osobach: 
Prezes Krystian Markiewicz, Wiceprezesi: Wojciech Buchajczuk, Tomasz Marczyński i pozostali członkowie zarządu: Kamil Jarocki, Joanna Hetnarowicz-Sikora, Bartlomiej Przymusiński, Arkadiusz Tomczak, Tomasz Zawiślak, Małgorzata Stanek i Dorota Zabłudowska uzyskali prawie 100 % poparcie a co zatem idzie absolutorium

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …