Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / ABW decyduje o obywatelstwie

ABW decyduje o obywatelstwie

Można odmówić uznania za obywatela polskiego na podstawie tajnego dokumentu ABW Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Pawła Juszkiewicza dotyczącą odmowy uznania za obywatela polskiego. Decyzja była wydana na podstawie tajnego dokumentu sporządzonego przez ABW, do którego Paweł Juszkiewicz nie miał dostępu. WSA wskazał, że w sprawach dotyczących uznania za obywatela polskiego, w których jest podnoszony argument bezpieczeństwa państwowego sąd musi wyważyć dwie wartości: bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz prawa przysługujące jednostce, takie jak prawo do obrony. W niniejszej sprawie WSA uznał, że pomimo iż Paweł Juszkiewicz nie miał dostępu do całych akt sprawy, rzetelność postępowania została zagwarantowana poprzez sądową kontrolę niejawnych akt sprawy. Wyrok nie jest prawomocny.
Paweł Juszkiewicz jest obywatelem Białorusi. Od 2008 r. przebywał w Polsce uzyskując zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski ze względu na polskie pochodzenie. W 2012 r. wystąpił o uznanie za obywatela polskiego. Otrzymał jednak decyzję odmowną. Z tajnego dokumentu sporządzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika, że Paweł Juszkiewicz stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa polskiego. W toku postępowania przed Wojewodą Wielkopolskim odmówiono jednak skarżącemu dostępu do dokumentu ABW, w związku z czym przyczyny odmowy uznania za obywatela polskiego nie są mu znane. Paweł Juszkiewicz złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA w Warszawie dopuścił HFPC do udziału w postępowaniu w tej sprawie.
?Zgłaszając się do udziału w sprawie, Fundacja przedstawiła opinię przyjaciela sądu sporządzoną przez prof. Ireneusza C. Kamińskiego, w której podkreśliliśmy, że w polskim prawie brakuje rozwiązań proceduralnych, które zapewniałyby osobie podlegającej wydaleniu lub jej reprezentantowi prawnemu podjęcie skutecznej obrony, w przypadku gdy akta sprawy są niejawne. To z kolei rodzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją i Europejską Konwencją Praw Człowieka? ? mówi Irmina Pacho, prawniczka HFPC. ?Jest to kolejna sprawa ukazująca ten problem, w którą zaangażowana jest Fundacja. Praktyka ta może prowadzić do naruszenia prawa do sądu, do skutecznego środka odwoławczego oraz prawa do poszanowania życia rodzinnego? ? dodaje Irmina Pacho.
Źródło: HFPCz

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …