Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / ABW ujawnia informację o GPS

ABW ujawnia informację o GPS

ABW udzieliła informację publiczną w sprawie stosowania GPS. Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała pismo, w którym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że zgodnie z art. 27 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ABW jest uprawniona w zakresie swojej właściwości do stosowania wszelkich środków technicznych umożliwiających uzyskanie w sposób niejawny informacji i dowodów, w tym systemu nawigacji satelitarnej GPS.
Powyższa informacja publiczna została udzielona w związku z wnioskiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 13 grudnia 2010 r. o udostępnienie informacji czy w związku z art. 27 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w ramach środków technicznych wykorzystywanych przy wykonywaniu kontroli operacyjnej, ABW stosuje system nawigacji satelitarnej GPS (ang. Global Positioning System), w celu uzyskania i utrwalania danych o miejscach przebywania osób podejrzanych, ich samochodów lub innych pojazdów, którymi się poruszają.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z wnioskiem o informację publiczną na skutek wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 września 2010 r. w sprawie Uzun przeciwko Niemcom (skarga nr 35623/05), w której Skarżący podnosił zarzut naruszenia art. 8 EKPC (prawo do prywatności) poprzez zastosowanie wobec niego systemu GPS. Trybunał nie dopatrzył się jednak naruszenia postanowień Konwencji, ponieważ w jego opinii, niemieckie przepisy w sposób precyzyjny przewidują możliwość stosowania systemu GPS.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …