Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Administracja a demokracja

Administracja a demokracja

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji organizuje 8 czerwca międzynarodową konferencję naukową „Sądownictwo administracyjne w demokratycznym państwie prawa. Tradycje i współczesność” z cyklu „Rola konstytucyjnych organów władzy w demokratycznym państwie prawa”

Prodziekan uczelni mgr Małgorzata Biskup nie chce jeszcze zdradzać szczegółów, ale zapewnia, że na konferencji w Poznaniu zjawią się niekwestionowani znawcy i eksperci prawa administracyjnego, m.in. prof. Zbigniew Janowicz z WPiA UAM. Sądownictwo administracyjne w Rzeczypospolitej Polskiej istnieje już 25 lat.
Sądowa kontrola decyzji administracyjnych jest niezwykle doniosłą kwestią w demokratycznym państwie prawa respektującym zasadę niezawisłości sądów, zasadę weryfikacji instancyjnej oraz zasadę trójpodziału władz. Sądownictwo administracyjne, zgodnie z ukształtowaną w ciągu wieku XIX teorią i praktyką prawa stanowiło główny element składowy państwa prawnego, stąd decyzja uczelni, iż to właśnie te tak ważne aspekty otwierać będą nowy cykl konferencji naukowych. Uwarunkowania historyczne tak europejskie, jak i pozaeuropejskie wskazują, iż od zarania dziejów sądowa kontrola rozstrzygnięć administracji publicznej stanowiła ważny element dla funkcjonowania państw pretendujących do miana demokratycznych państwa przestrzegających podstawowe zasady praworządności.
Uczestnicy konferencji wezmą udział w trzech blokach tematycznych: 1.Tradycje polskiego i międzynarodowego sadownictwa administracyjnego 2.Naczelny Sąd Administracyjny i Wojewódzkie Sądy Administracyjne w polskiej rzeczywistości prawno-ustrojowej a uregulowania sądowo-administracyjne w porządku prawnym podmiotów prawa międzynarodowego 3.Stosowanie Prawa Wspólnoty Europejskiej w polskim sądownictwie administracyjnym Patronat Honorowy nad konferencją objął prof. Roman Hauser, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sprawdź także

Kto był w siatce Kremla

Komisja ds. wpływów rosyjskich rozpoczyna prace. Donald Tusk: Raport za dwa miesiące Komisja do badania …