Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Adwokaci bez dostępu do akt

Adwokaci bez dostępu do akt

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zwrócili się obrońcy podejrzanych M.A. oraz G.D., wskazując na możliwość poważnego naruszenia prawa do obrony ich klientów. Pomimo zastosowania wobec M.A. i G.D. tymczasowego aresztowania, obrońcom odmówiono dostępu do akt sprawy. M.A. i G.D. zostali aresztowani na trzy miesięce od 12 marca 2014 r. do 12 czerwca 2014 r. Tymczasem, 2 czerwca 2014 r. wchodzi w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym. Dyrektywa ma zostać implementowana przez wszystkie państwa członkowskie UE.
?Na początku czerwca ma wejść w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która przewiduje, że w razie złożenia w toku postępowania przygotowawczego wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanemu i jego obrońcy udostępnia się niezwłocznie akta sprawy w części zawierającej treść dowodów wskazanych we wniosku? ? mówi Piotr Kubaszewski, prawnik HFPC. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła Sądowi Okręgowemu w Katowicach opinię przyjaciela sądu. ?W opinii przedstawiliśmy bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ustanawiające wymóg udostępnienia obrońcy podejrzanego informacji ważnych z punktu widzenia oceny zgodności z prawem aresztowania danej osoby? ? mówi Piotr Kubaszewski prawnik HFPC. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zauważyła, że w realiach niniejszej sprawy konieczne jest rozważenie standardów wynikających z Dyrektywy, ponieważ okres jej wejścia w życie zbiega się z terminem, na który zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie. W ocenie HFPC, sposób procedowania w sprawie podejrzanych M.A. i G.D. powinien odpowiadać gwarancjom wynikającym z postanowień dyrektywy. ?Naszym zdaniem, sąd nie może wydać postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres sięgający dłużej niż 1 czerwca 2014 r., bez uwzględnienia treści Dyrektywy i wynikającej z niej zmiany kodeksu postępowania karnego? ? mówi Piotr Kubaszewski. Sąd Okręgowy w Katowicach nie podzielił stanowiska HFPC i podtrzymał stosowanie tymczasowego aresztowania.
Źródło:HFPCz

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …