Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Adwokaci bronią wolontariusza

Adwokaci bronią wolontariusza

– Ocena człowieka zbudowana na stereotypie dotyczącym jego przynależności etnicznej jest niesprawiedliwa, krzywdząca i narusza Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Konwencję Praw Człowieka ? tłumaczy adwokat Mikołaj Pietrzak w liście do Komendanta Głównego Policji. Policja wystawiła Ramiemu Faresowi negatywną ocenę. Policja wystawiła Ramiemu Faresowi negatywną ocenę w związku z ubieganiem się przez niego o status wolontariusza na EURO 2012. Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wystąpił do nadinsp. Marka Działoszyńskiego z apelem o przedstawienie powodów, dla których policja, mimo niekaralności kandydata, uniemożliwiła mu uzyskanie statusu wolontariusza na EURO 2012.
Zdaniem mecenasa, istnieją racjonalne przypuszczenia, że negatywna weryfikacja 23-latka może wynikać z jego pochodzenia i obco brzmiącego nazwiska. ? W przypadku gdy osoba należąca do mniejszości narodowej traktowana jest odmiennie od osób, które do mniejszości nie należą, to na władzach publicznych ciąży szczególny obowiązek czynnego wykazania, że przesłanki którymi się kierowały nie miały charakteru dyskryminacyjnego ? czytamy w liście.
Zdaniem adw. Mikołaja Pietrzaka, sprawa jest tym bardziej niepokojąca w kontekście EURO 2012 czyli w czasie kiedy Polska będzie witała kibiców nie tylko z Europy ale z całego globu. ? Liczymy na to, że osoby te traktowane będą przez Policję i inne władze publiczne w Polsce tak jak każdy inny gość i nie padną ofiara oceny przez pryzmat ich narodowości lub pochodzenia ? pisze przewodniczący Komisji Praw

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …