Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Adwokaci i radcowie polemizują

Adwokaci i radcowie polemizują

Adwokat Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, napisał list otwarty będący reakcją na list radcy prawnego Macieja Bobrowicza, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, do przewodniczących komisji sejmowych pracujących nad zmianami kodeksu postępowania karnego. W liście informuje o działaniach lobbingowych NRA. Poniżej publikujemy treść listu prezesa NRA.

List prezesa Macieja Bobrowicza do przewodniczących komisji sejmowych traktuję jako nieczyste zagranie. Nieczyste, bo adresatów nie trzeba było o niczym informować, bowiem Naczelna Rada Adwokacja działa jawnie, z otwartą przyłbicą, zgodnie z prawem i zasadami demokracji chroni interes społeczny i środowiska prawniczego. Także w tym przypadku. Od początku głośno protestowała przeciwko przyznaniu możliwości obron karnych radcom.
Działalność lobbingowa w naszym kraju jest najzupełniej legalna i funkcjonuje w każdej dojrzałej demokracji. Decyzji o skorzystaniu z tego rodzaju usług nie ukrywaliśmy a i przedstawiciel wynajętej przez nas kancelarii ogłosił ją publicznie. Ponadto jest on lobbystą oficjalnie wpisanym do rejestru ministerstwa administracji i cyfryzacji.
List Prezesa Bobrowicza traktujemy jako kolejny pretekst do prezentowania niezrozumiałych zarzutów o wypaczaniu idei nowelizacji kpk. Dobrze by było aby Pan Prezes Bobrowicz wskazał co według niego zostało wypaczone. Mam bowiem wrażenie, że skończyły się kontrargumenty i w sposób irracjonalny Prezes Bobrowicz szuka ścieżek zablokowania naszych działań. Stanowisko NRA dotyczące reprezentowania w sprawach karnych przez radców prawnych od początku jest jasne i nasze argumenty nie uległy zmianie. Główny problem jaki widzimy w dopuszczeniu radców prawnych do prowadzenia spraw karnych to jest kwestia związana z pełną niezależnością jaką ustawowo posiada adwokat. Radca prawny może wykonywać swój zawód będąc związanym stosunkiem pracy, co w przypadku spraw karnych szczególnie wpływa na stopień jego niezależności. Nie wyobrażam sobie np. aby pełnomocnik oskarżonego w sprawie karnej był zatrudniony jednocześnie na np. jedną szesnastą etatu w policji, czy urzędzie skarbowym. U adwokatów to nie byłoby możliwe. Adwokat jest niezależny ? nie podlega żadnym poleceniom służbowym.
Ponadto wynikający z noweli kpk pomysł jest niepotrzebnym zacieraniem różnic między zawodami, tym bardziej, że każdy radca prawny, który chce występować jako obrońca w procesach karnych, z łatwością może wpisać się na listę adwokacką. Celem działań lobbystycznych jakie podjęliśmy jest jedynie przekazać te argumenty w sposób bardziej bezpośredni. Jawnie. Oczekujemy też, że tak transparentnie będzie działał samorząd radców prawnych. Bo do dziś nie wiemy, skąd wziął się ten pomysł i dlaczego o niego został uzupełniony pierwotny projekt komisji kodyfikacyjnej. Kto go opiniował? Kto o niego zabiegał? Podczas jakich spotkań, gdzie i z kim? Panie Prezesie Krajowej Rady Radców Prawnych może właśnie o tym powinien być kolejny pański list.
Treść listu prezesa KRRP znajduje się na stronie dziennika RzeczpospolitaCzytamy w nim m.in.:

Propozycja nowelizacji procedury karnej wywołała napięcia w środowisku adwokatów i radców. W Sejmie trwają prace nad umożliwieniem radcom prawnym prowadzenia spraw karnych, zarezerwowanego dotąd tylko dla adwokatów. List zawiera informacje o działalności wynajętej przez Naczelną Radę Adwokacką kancelarii lobbystycznej, kierowanej przez poznańskiego adwokata Jerzego M. Majewskiego, której zadaniem jest zablokowanie zmian uprawniających radców do prowadzenia obron karnych. W liście prezes KRRP zwraca uwagę na wypaczanie idei nowelizacji kodeks postępowania karnego przez lobbystę, przedstawianie jej w sposób niezgodny z rzeczywistością oraz sprzeczny z interesem społecznym.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …