Finansowanie pomostowe

Adwokaci negatywnie o kpc

Naczelna Rada Adwokacka negatywnie ocenia przyjęty przez Sejm RP projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Zdaniem adwokatów projekt nie jest sprzyjający dla obywateli, nie przyspieszy postępowań sądowych i nie ułatwi dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości. W ocenie NRA projekt oparty jest na zwiększeniu formalizmu, rygoryzmu, opłat sądowych i władzy sędziowskiej, a w konsekwencji ogranicza prawo obywatela do sądu.

W procesie cywilnym nie chodzi o polepszenie statystyk rozpoznawania spraw, a usprawnienie procesu nie może polegać na ułatwieniu pracy sędziego kosztem praw obywatelskich. – czytamy w uchwale przyjętej przez Naczelną Radę Adwokacką 15 czerwca br.

Naczelna Rada Adwokacka postuluje przeprowadzenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej procedury wysłuchania publicznego, w ramach której Adwokatura Polska mogłaby szczegółowo przedstawić i uzasadnić zastrzeżenia do uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany kodeksu postępowania cywilnego.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …