Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Adwokaci przeciw przemocy

Adwokaci przeciw przemocy

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przeciwdziałania agresji i przemocy:
Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu zwraca uwagę, że wszelkie przejawy agresji, nienawiści, brutalności, przemocy i wykluczania powinny spotkać się ze zdecydowanym potępieniem ze strony władz państwowych i partii politycznych.

Nie wszyscy poznaniacy wpisują się w wartości, które propagują politycy PiS-u

Każdy obywatel, niezależnie od płci, ras, wyznania, poglądów , orientacji seksualnej ma konstytucyjnie zagwarantowane prawa i wolności, w tym również prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów. Przemoc i wykluczenie nie jest odpowiedzią na różnice w postrzeganiu świata.

Uchwałę ORA w Poznaniu proklamowaniu w dniu, w którym poznaniacy na placu Wolności protestowali przeciwko przemocy.

W Państwie tak boleśnie dotkniętym faszyzmem i komunizmem jak Polska, w którym ideologia faszystowska stała się podstawą wymordowania milionów ludzi w imię różnic na tle rasowym, narodowościowym i orientacji seksualnej, niedopuszczalne jest akceptowanie nietolerancji, homofobii i nacjonalizmu. Chuligańskie zachowania, połączone z agresją słowną, lżeniem, biciem i prześladowaniem uczestników manifestacji winny zostać dokładnie ukarane i napiętnowane. Nie zasługują one na żadną, nawet pośrednią, formę wsparcia. Brak adekwatnej reakcji na agresywne i przemocowe zachowania stanowi zachętę do kontynuacji tego rodzaju działań i stwarzania przesłanek do eskalacji agresji i nienawiści w społeczeństwie, a w konsekwencji do odrodzenia się ideologii, które w przeszłości zniszczyły nasz kraj.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …