Strona główna / Listy / Adwokaci walczą z dyskryminacją

Adwokaci walczą z dyskryminacją

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego poszukuje prawników zainteresowanych bezpłatną współpracą w zakresie udzielania pomocy prawnej osobom doświadczającym nierównego traktowania. – Katalog spraw, które trafiają do stowarzyszenia jest szeroki ? są to zarówno sprawy, które toczą się przed sądami powszechnymi (cywilnymi, karnymi, pracy) i administracyjnymi, jak i organami administracji. ? Tak tłumaczy Krzysztof Śmiszek, prezes PTPA, w liście do adw. Andrzeja Zwary, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Towarzystwo w ostatnim czasie otrzymuje coraz więcej spraw z zakresu dyskryminacji. Najczęściej pomoc prawna poszukiwana jest w sprawach dotyczących naruszenia zasady równego traktowania w obszarze zatrudnienia, w szczególności ze względu na płeć, macierzyństwa i niepełnosprawność.
Zauważalny jest też problem dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług. Prezes PTPA proponuje adwokatom i aplikantom adwokackim współpracę w zakresie reprezentacji przed sądami, sporządzania opinii prawnych oraz konsultacji z zespołem prawników Towarzystwa w sprawach o szczególnej zawiłości i poziomie specjalistki.
Lista prawników i kancelarii prawnych działających pro bono na rzecz PTPA zostanie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa, natomiast informacje o każdorazowej współpracy będą umieszczane w materiałach promocyjnych. Informacje nt. dołączenia do grona adwokatów współpracujących z PTPA udziela apl. radc. Monika Wieczorek (e-mail: mwieczorek@ptpa.org.pl; tel. (22) 498 15 27).

Sprawdź także

Radcy na Pol’and’Rock 2024

Tradycją staje się uczestnictwo radców prawnych w Pol’and’Rock Festivalu, dlatego również w tym roku nie …