Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Adwokaci zbadają więzienne warunki

Adwokaci zbadają więzienne warunki

Zespół ds. Postępowań Konstytucyjnych działający przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przygotował ankietę dotyczącą prowadzonych przez adwokatów spraw o odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Badania takie pomogą w przygotowaniu wniosku do TK. Przeprowadzone badania pomogą zespołowi w przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Przypomnijmy, że mocą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 lutego 2012 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr z 2012 roku, poz. 150), do § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 z 2002 roku, poz. 1348, ze zm.) dodano nowy pkt 25, zgodnie z którym wysokość minimalnej opłaty za czynności adwokackie w sprawach dotyczących odszkodowania lub zadośćuczynienia związanego z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania ustalono w wysokości 120 złotych.
Autorzy ankiety zwracają się z prośbą do wszystkich adwokatów o wskazanie ilości spraw prowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat (od 1 stycznia 2007 roku) dotyczących:
– odszkodowania lub o zadośćuczynienia związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
– odszkodowania za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Sprawdź także

Prof. M. Wiącek nowym RPO

Prof. Marcin Wiącek pełni już funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kadencji Prof. Marcin Wiącek został …