Finansowanie pomostowe

Adwokacki bojkot neo-KRS

Adwokaci odwołali zaproszenie dla sędziego Dudzicza z KRS. Powodem był „zdecydowany sprzeciw środowiska”. „Z przykrością jestem zmuszony odwołać zaproszenie dla Pana Prezesa na uroczystość 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej” – czytamy w piśmie, którego kopię posiada Onet, adresowanym do prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Jarosława Dudzicza. Dudzicz, który objął prezesurę sądu z nadania ministra Zbigniewa Ziobry, jest członkiem nowej KRS. To działania w ramach KRS miały być powodem, dla którego środowisko adwokatów nie chce obecności sędziego na swojej uroczystości.
Oto treść pisma:
„Z przykrością jestem zmuszony odwołać zaproszenie dla Pana Prezesa na uroczystość 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej i 65-lecia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze w dniu 20 października 2018 roku” – czytamy w piśmie, którego kopię ma Onet. „Decyzja ta jest podyktowana stanowczym sprzeciwem naszego środowiska wobec podejmowanych przez Pana działań w ramach Krajowej Rady Sądownictwa” – uzasadnia dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Krzysztof Seweryn Szymański.

Sędzia Jarosław Dudzicz sławę medialną zyskał we wrześniu, gdy po tym, jak Sieć Rad Sądownictwa zawiesiła polską KRS w prawach członka, zgłosił wniosek, by polska KRS sama się z ENCJ wykluczyła. Tę inicjatywę jako „co najmniej niefortunną” ocenił nawet rzecznik nowej KRS sędzia Maciej Mitera.
100-lecie Odrodzonej Adwokatury

W tym roku samorząd adwokacki obchodzi 100-lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Oficjalne obchody rozpoczęto 12 stycznia podczas spotkania noworocznego Naczelnej Rady Adwokackiej. Zakończą się 23 listopada Galą Jubileuszu na Zamku Królewskim w Warszawie. Przez cały rok lokalne izby adwokackie organizują własne obchody. Za symboliczną datę odrodzenia polskiej adwokatury uznaje się 24 grudnia 1918 roku, gdy Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret w przedmiocie Statutu Tymczasowego Palestry Państwa Polskiego.

Sprawdź także

Nastał czas próby dla sędziów

Apel sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich Szanowni Państwo Sędziowie …