Najnowsze informacje
Strona główna / Moja kancelaria / Adwokat wszystkich lekarzy

Adwokat wszystkich lekarzy

Rozmowa z Rzecznikiem Praw Lekarzy, dr Krzysztofem Kordelem, prezesem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, o trudnych relacjach pomiędzy pacjentem a lekarzem. -Co robi Rzecznik Praw Lekarza?
-Instytucję powołano po to, aby pomagać lekarzom, których interes prawny został naruszony. Na naszej stronie internetowej Naczelna Izba Lekarska zamieszcza stosowne wzory, które mają pomóc w ochronie dobrego imienia lekarza albo w dochodzeniu rekompensaty, gdy zostaną naruszone jego prawa majątkowe bądź niemajątkowe. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości pomoże mu rzecznik. Będę pomagać lekarzom, których indywidualne prawa są naruszane, na przykład padają ofiarami niesprawiedliwych oskarżeń mediów czy agresji pacjentów. Będę także z urzędu występować w interesie zbiorowych praw medyków ? wtedy, gdy w systemie ochrony zdrowia zostaną wprowadzone niekorzystne dla nich zmiany.
-Nie ma tygodnia, aby nie wybuchała jakaś afera lekarska. Pacjenci w telewizji nie zostawiają na lekarzach suchej nitki….
-Bardzo lubię kontakty z mediami, pod jednym wszelako warunkiem dziennikarz musi dochować wszystkich standardów związanych z jego profesją, czyli publikacja musi być rzetelna. Tutaj nie ma mowy o półprawdach, czy ćwierćprawdach, czy też zawoalowanych insynuacjach. Dziennikarze muszą też pamiętać, że każdy lekarz ma na sobie kaganiec w postaci tajemnicy lekarskiej i mimo najszczerszych chęci pewnych rzeczy powiedzieć nie można
-Jakie były przyczyny powołania nowej funkcji rzecznika?
-Utworzenie nowej funkcji lekarze tłumaczą tym, że są zbyt często i łatwo oskarżani przez media i pacjentów lub ich rodziny. W czasie dyżurów zdarzają im się często konfrontacje z pijanymi pacjentami. Naczelna Izba Lekarska szacuje, że ofiarami agresji ze strony pacjentów lub ich bliskich pada około 50 procent lekarzy. Do tego dochodzi przedstawianie w fałszywym świetle pracy lekarzy. Medycy chcą, by każdego lekarza traktować jak funkcjonariusza publicznego ? za atak na niego grozi nawet do trzech lat więzienia. Obecnie osobnikowi, który obraził lekarza, można wytoczyć tylko proces cywilny. Nie wykluczam występowania z wnioskami o zmiany legislacyjne .
– Funkcja rzecznika praw lekarza komponuje się w system ochrony tego zawodu…
– System „Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia” został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych. Nie wolno jednak przy tym zapominać o drodze prawnej w celu zadośćuczynienia w przypadku naruszenia praw lekarza.

Sprawdź także

Nie ma zmiłuj

Zaniechanie stosowania prawa jest tak samo jego przekroczeniem jak bezprawne działanie, więc odpuszczenie wymierzenia sprawiedliwości …