Strona główna / Listy / Adwokatka Roku 2020

Adwokatka Roku 2020

Adw. Karolina Gierdal została wyrózniona tytułem „Adwokatki roku 2020 r”. Wyróżnienia w konkursie otrzymały także adw. Monika Diehl i adw. Kinga Dagmara Siadlak. Gala wręczenia nagrody odbyła się 8 marca w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Gale otworzyła adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA i Kapituły Konkursu. W kontekście dobiegającej końca kadencji Zespołu, podziękowała jego członkiniom za ich pracę. Przypomniała, że dzięki ich wysiłkom dzisiaj dyskusja o obecności kobiet w Adwokaturze, debata o dyskryminacji oraz promocja działalności kobiet w Adwoakturze są już otwarcie dyskutowanymi tematami. Przypomniała także, że konkurs na Adwokatkę Roku ma na celu promowanie tytanicznej, ale często nieznanej szerzej pracy adwokatek.Pogratulowała tegorocznym laureatkom, podkreślając, że poprzednie edycje pzyniosły dodatkowy skutek – wyróżnione adwokatki tym bardziej włączały się w pracę Zespołu.

Głos zabrała także adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, opiekun Zespołu ds. Kobiet. Pogratulowała laureatkom, podziękowała Zespołowi, który jest swego rodzaju forum promocji kobiet w Adwokaturze. Zaznaczyła, że każda adwokatka powinna być mentorem dla młodszych koleżanek, które chcą pracować na rzecz samorządu i zachęcała do wspierania się i do odwagi w kandydowaniu do Naczelnej Rady Adwokackiej, a kandydatkom – sukcesu.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, w słowie wstępu zaznaczył, że konkurs wpisał się już na stałe w mapę działań samorządowych Adwokatury. Wyraził nadzieję, że jak najwięcej kobiet weźmie udział w zbliżających się wyborach samorządowych do Naczelnej Rady Adwokackiej. – Chciałbym, by NRA była miejscem, gdzie będzie więcej kobiet niż obecnie, by także Prezydium NRA było obsadzone w sporej części przez adwokatki – powiedział. Przytoczył słowa nieżyjącej już dziś sędzi Ruth Bader Ginsburg, która na pytanie dziennikarza, ile kobiet powinno zasiadać w dziewięcioosobowym składzie Sądu Najwyższego USA, odpowiedziała – dziewięć. Gdy dziennikarz okazał zdziwienie, dodała: dlaczego pan się dziwi, a czy nie dziwne było, gdy wszystkie dziewięć miejsc zajmowali mężczyźni?

Laudacje dla wyróżnionych w konkursie pań odczytały: adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, adw. Marcjanna Dębska i dr Hanna Machińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatki oprócz dyplomów otrzymały medale pamiątkowe z wizerunkami kobiet – dwóch Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Marii Budzanowskiej oraz adw. Joanny Agackiej – Indeckie.

Transmisję z Gali Konkursu Adwokatka Roku 2020 można obejrzeć na profilu Facebookowym Zespołu ds Kobiet przy NRA: (zobacz link do transmisji)

Pomysłodawcą i organizatorem nagrody jest Zespół ds. Kobiet przy NRA.

Dotychczasowymi laureatkami nagrody były: adw. Paulina Kieszkowska-Knapik (2017), adw. Anna Mazurczak (2018) i adw. Krystyna Burska (2019).

Karolina Gierdal, adwokatka izby warszawskiej od lipca 2017 r., prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie. Koordynatorka Grupy Prawnej Kampanii Przeciw Homofobii. W praktyce zawodowej zajmuje się prawami człowieka, prawem antydyskryminacyjnym – w szczególności ze względu na orientację seksualną i tożsamośc płciową. W 2020 r. wraz z kolektywem antyrepresyjnym SZPILa, w jedną noc współtworzyła system umożliwiający natychmiastową identyfikację wszystkich osób zatrzymanych podczas zgromadzeń 7 sierpnia 2020 r., zapewniający im dostęp do obrońców, którzy pro bono brali udział już w pierwszych czynnościach po zatrzymaniu i towarzyszyli zatrzymanym podczas przesłuchań, a następnei składali zażalenia na te zatrzymania i reprezentowali zatrzymanych na dalszych etapach postępowania.

System funkcjonuje do dziś a grupa aktywnych obrońców i obrończyń, aplikantów i aplikantek, adwokatów i adwokatek, radców i radczyń prawnych używa nazwy ona nazwą „Tęczowi obrońcy”. System został wykorzystany podczas zatrzymań uczestniczek i uczestników protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. w sprawie dopuszczalności aborcji.

Adw. Karolina Gierdal od początku współkooordynowała pracę, pośredniczyła w kontakcie osób zatrzymanych, obrońców i obrończyń, a także anarchistek i anarchistów, którzy identyfikują osoby zatrzymane. Kolektyw ten działa nie tylko w czasie protestów i dokonywanych wtedy zatrzymań, ale równiez w ramach codziennej ochrony aktywistów i aktywistek na rzecz praw człowieka.

Adw. Karolina Gierdal była także pełnomocniczką pokrzywdzonego w słynnej sprawie „drukarza z Łodzi. Jest pełnomocniczką w najważniejszych w Polsce sprawach dotyczacych ochrony praw osób LGBT – pełnomocniczką pozwanych twórców i twórczyni Atlasu Nienawiści – mapy Polski, na której zaznaczono gminy, powiaty i województwa „anty-LGBT”. Jest także pełnomocniczką Kampanii Przeciw Homofobii w sprawach uchwał „antyLGBT” zaskarżonych do sądów administracyjnych przez RPO. Jest także obrończynią aktywistki posądzonej o uszkodzenie zabytku – budynku MEN, na którym namalowano imiona dzieci LGBT, które popełniły samobójstwo z powodu homofobii w szkole. Te sprawy prowadzi bez dodatkowego wynagrodzenia.
W samorządze izby warszawskiej jest członkinią Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie.

Monika Diehl jest adwokatem izby warszawskiej od 2016 r. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w prawie procesowym i w postępowaniach arbitrowych i w prawie karnym gospodarczym. W samorządzie adwokackim jest członkinią Sekcji Arbitrażu i Mediacji działającej przy ORA w Warszawie.
Jest członkinią Komitetu Arbitrażowergo Sądu Sądu Arbitrażowego Lewiatan, który kieruje Sądem Arbitrażowym, na trzyletnią kadencję. Jest autorką i współautorką wielu opracowań dotyczących arbitrażu i ochrony sygnalistów.

W 2020 r. adw. Monika Diehl prowadziła (i nadal prowadzi) pro bono precedensową sprawę sądową przeciwko Centrum Zdrowia Dziecka, reprezentując mamę zmarłej czteroletniej Aleksandry Janowicz, chorej na padaczkę lekooporną, której odmówiono leczenia medyczną marihuaną. Adw. Monika Diehl prowadzi tę sprawę w ramach programu spraw precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zmierzającego do uzyskania przełomowych wyroków, zmieniających praktykę lub przepisy prawne w kwestiach budzących poważne wątpliwości z perspektywy standardów ochrony praw człowieka w naszym kraju. Adw. Monika Diehl regularnie współpracuje również z międzynarodową organizacją Fair Trials International z siedzibą w Londynie, walczącej o sprawiedliwe procesy i prężną w walce z nadużywaniem instytucji tymczasowego aresztowania. Doradza także Stowarzyszeniu Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych „Amp Futbol”, które promuje w Polsce piłkę nożną dla osób po amputacjach. Reprezentowała Stowarzyszenie m.in. w związku z organizacją Mistrzostw Europy Amp Futbol w Krakowie, które odbędą się w 2021 r.
Ponadto, pracowała dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, reprezentując małoletnią pokrzywdzoną w sprawie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. W 2020 r. udało się doprowadzić do skazania sprawcy przestępstwa.


Kinga Dagmara Siadlak, adwokat izby koszalińskiej. Jej specjalizacja to prawo karne, prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem  prawa rodzinnego), w samorządzie pełni funkcje: od 2021 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ORA Koszalin, od 2021 członek ORA Koszalin, Od 2016 prowadzi jako wykładowca zajęcia z aplikantami adwokackimi.

Od 2019 roku jest prezesem i współzałożycielem Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris, które już aktywnie współpracuje z samorządem adwokackim na różnych płaszczyznach. W ramach działalności Stowarzyszenia sporządzała jako współautor opinie prawne do kolejnych tarcz antykryzysowych, współtworzyła serię „S(prawnie) o epidemii” krótkich filmików wyjaśniających zmiany w prawie i regulacje dotyczące epidemii oraz stanów wyjątkowych, Współorganizawała spotkania dla młodzieży w Słupsku „Prawne czwartki”. Bierze udział w kolejnych edycjach Tygodnia Konstytucyjnego, brała udział w udzielaniu pomocy zatrzymanym podczas protestów w sierpniu 2020 oraz od października 2020 do chwili obecnej. Podczas udzielania pomocy prawnej została ukarana mandatem karnym (z uwagi na odmowę przyjęcia sprawa jest w toku).

Udziela pomocy osobom nieheteronormatywnym w ramach współpracy z organizacjami (sprawy nie związane ze Strajkiem Kobiet). Od 2018 współtworzy i współprowadzi Słupską Kafejkę Prawną.

Przedruk z adwokatura.pl

Sprawdź także

Konkurs na szefa KSSiP

Kandydaci na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Dziś (26 lutego 2024 br.) poznaliśmy …