Strona główna / Listy / Adwokatka roku 2023

Adwokatka roku 2023

Adwokatkę Roku 2023

Rusza siódma edycja konkursu, którego inicjatorem i organizatorem jest Zespół do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

  • Zgłoszenia kandydatek można przesyłać do 20 lutego 2024r.

Nagroda Adwokatki Roku stanowi uhonorowanie adwokatki, która w 2023 roku wykazała się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością w tym społeczną lub naukową.

Przyznanie Nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez kobiety zarówno praktyk zawodowych, jak i pracy naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016r., stanowi realizację nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału adwokatek w działalności samorządowej.

Zgłoszeń do Nagrody mogą dokonywać same kandydatki, a także inne osoby fizyczne, osoby prawne, wszelkie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej i wszelkie inne, chociażby nieformalne ruchy społeczne, a także grupy osób fizycznych.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie za pomocą formularza na adres: dzial.osobowy@nra.pl do 20 lutego 2024r.

W skład kapituły konkursu wchodzą osoby: adw. Daria Skrzypczak-Kozikowska, adw. Natalia Klima-Piotrowska, adw. Monika Sokołowska, Monika Horna-Cieślak, adw. Monika Gąsiorowska, Renata Kim, adw. Grzegorz Kukowka.

Dotychczasowymi laureatkami nagrody są: adw. Paulina Kieszkowska-Knapik (2017), adw. Anna Mazurczak (2018), adw. Krystyna Burska (2019), adw. Karolina Gierdal (2020) i adw. Anna Jaczun (2021), adw. dr Anna Wilińska-Zelek (2022)

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …