Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Adwokatura a prawa człowieka

Adwokatura a prawa człowieka

Komisja Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej rozpoczęła swoje prace. Zadania Komisji Praw Człowieka mają dotyczyć przede wszystkim wskazywanie naruszeń praw człowieka we współczesnym życiu społecznym, a także wskazywanie środków usunięcia tych naruszeń. Takie kierunki przyjęto podczas inauguracyjnego posiedzenia Komisji.
W bieżącej kadencji władz Adwokatury Komisja Praw Człowieka, kierowana przez adw. Mikołaja Pietrzaka, zmieni charakter z organu doradczego na organ wykonawczy. Będzie realizowała postulat aktywniejszej obecności palestry w życiu publicznym kraju. Taki kierunek przyjęto na inauguracyjnym posiedzeniu Komisji w dniu 5 lutego 2011 r. z udziałem prezesa NRA adw. Andrzeja Zwary. Jednymi z najistotniejszych obszarów działania Komisji będą sprawy związane z realizacją prawa do obrony w Polsce oraz z problemem tzw. retencji danych osobowych.
Zagadnieniom tym będą poświęcone specjalne konferencje naukowe: pierwsza to “Prawo do obrony w Polsce? ? która odbędzie się 4 kwietnia 2011r; druga to konferencja dotycząca retencji danych ? przewidziano juą na 14 maja 2011r.
Komisja będzie podejmowała także doraźne działania w sprawach naruszeń praw człowieka, na podstawie analizy informacji napływających w tej sprawie z kraju i zagranicy. Pierwszym takim przedsięwzięciem był protest do władz Białorusi przeciwko szykanowaniu tamtejszych adwokatów, wystosowany 25 stycznia 2011 r.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …